Промяна

Прочит: Галатяни 6:2-10   „Затова насърчавайте се един друг, както и правите.“                                                                       (1 Солунци 5:11)   Когато бях дете, в църквата се проведе седмица на християнско общуване. Първата вечер не знаех как да се...

Виж повече

Ще Те славя

Прочит: Псалм 139:13-18   „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това.“                                                                            (Псалм 139:14)   Излязох от магазина усмихната и щастлива от прекрасния...

Виж повече

Пост

Прочит: Исая 58:6-12   „Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в суша и ще дава сила на костите ти…“                                                                                (Исая 58:11)   Докато излежавам присъдата си в затвора във Флорида, се възползвам от...

Виж повече

Сезони

Прочит: Еклисиаст 3:1-8   „Има време за всяко нещо и срок – за всяка работа под небето.“                                                                           (Еклисиаст 3:1)   В края на септември и началото на октомври сезоните в Северна Америка се сменят. Тогава се...

Виж повече

В долината на мрачната сянка

Прочит: Римляни 6:1-11   „Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен…“                                                                                   (Псалм 23:4)   Макар да бях израснала в един от най-опасните градове в...

Виж повече

Различна молитва

Прочит: Псалм 119:121-136   „И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите.“                                                                                  (Матей 21:22)   Преди няколко години осъзнах, че молитвеният ми живот е в застой – молитвата не беше...

Виж повече

Насърчителна гривна

Прочит: 1 Коринтяни 14:1-3   „Ще те направя голям народ; ще те благословя и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение.“                                                                                (Битие 12:2)   Работя в болница и всеки ден имам възможност да...

Виж повече

Наблюдавай лилиите

Прочит: Йоан 1:1-5   „И за облекло защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии как растат – не се трудят, нито предат; но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като някоя от тях.“...

Виж повече

Отвори очите си!

Прочит: Лука 21:1-4   „Когато повдигна очи, Исус видя… една бедна вдовица, че пускаше там две лепти.“                                                                               (Лука 21:1-2)   Една неделна сутрин отидох в църквата и там беше Ванета – верен и посветен член...

Виж повече

Кои стихове знаеш?

Прочит: 2 Тимотей 3:14-17   „Твоите свидетелства са праведни до века; вразуми ме и ще живея.“                                                                              (Псалм 119:144)   Трябваше да запишем детето си в някое училище и посетихме едно, което е християнско и...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!