Помощ в нашата слабост

Прочит: 2 Коринтяни 12:5-10   „Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми?“                                                                                 (Псалм 121:1)   Когато видях обявлението пред църквата, разбрах, че приветствието, което бях подготвила, не отговаря на...

Виж повече

Песента на камъните

Прочит: Лука 19:35-40   „И Той отговори: Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат.“                                                                                  (Лука 19:40)   Беше денят, който наричаме „Цветница“, и Исус влезе в Йерусалим, за да извърви пътя към...

Виж повече

Когато Бог призовава

Прочит: Исус Навин 1:1-9   „Бъди силен и смел…“                                                                        (Исус Навин 1:6)   Бях много млад, когато постъпих в християнски колеж, където трябваше да се подготвя за свещенослужител. Чувствах се неспособен да се справя с...

Виж повече

Упражнявай се

Прочит: Псалм 119:89-94   „При все това те Ме търсят всеки ден и желаят да учат пътищата ми…“                                                                                (Исая 58:2)   Спомням си първия урок по пиано на Меган. Тя беше разочарована, че не може да седне и веднага да...

Виж повече

Страстна седмица

Прочит: Йоан 11:21-27   „Исус й каза: Аз съм възкресението и животът.“                                                                 (Йоан 11:25)   Откакто синът ми Стив почина през 2006 година, гледам на Възкресение Христово по малко по-различен начин. Първата Страстна седмица след...

Виж повече

Да помним

Прочит: 1 Коринтяни 11:23-26   „… и като благодари, разчупи и каза: Това е Моето тяло, което е разчупено за вас; това правете за Мое възпоменание.“                                                                    (1 Коринтяни 11:24)   По време на Страстната седмица бях на една...

Виж повече

Нова радост

Прочит: Лука 18:18-33   „И като повика дванадесетте при Себе Си, им каза: Ето, изкачваме се към Йерусалим и всичко, което е писано чрез пророците за Човешкия Син, ще се изпълни.“                                                                             (Лука 18:31)   В един от...

Виж повече

Дори когато си наранен

Прочит: 1 Йоан. 3:11-18   „Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг.“                                                                                   (Йоан 13:34)   Наскоро получих съобщение от един приятел, който имаше...

Виж повече

Пета неделя от Великия пост

Прочит: 1 Тимотей 6:13-16   „… да пазиш тази заповед чисто и безукорно до явяването на нашия Господ Исус Христос, което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Владетел, Цар на царете и Господ на господарите.“                                                            ...

Виж повече

Духовна маркировка

Прочит: Псалм 119:97-105   „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“                                                                                (Псалм 119:105)   Като опитен планинар трябваше да зная, че не бива да тръгвам без карта. Стигнах до планираното...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!