Навсякъде с нас

Прочит: Псалм 139:1-18   „От всички тези кой не разбира, че ръката на Господа е сторила това? В Чиято ръка е душата на всичко живо и диханието на цялото човечество.“                                                                              (Йов 12:9-10)   Болестта на...

Виж повече

Вси светии

Прочит: Ефесяни 1:15-23   „Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта, която сте показали към всички светии, непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си.“                                                                                    ...

Виж повече

Враждебни?

Прочит: Йоан 21:15-17   „Той му каза: Паси агънцата Ми.“                                    (Йоан 21:15)   Когато започнах да служа в един приют за бездомни, се надявах, че посетителите ще бъдат благодарни за помощта, но много от тях недоволстваха заради храната, а други...

Виж повече

Молитвата „АБВ“

Прочит: Филипяни 1:3-11   „Благодаря на Бога, на Когото още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си…“ (2 Тимот. 1:3)   Не знам защо, но се събудих посред нощ. Дълго гледах към тавана и се питах как да заспя, за да успея да се...

Виж повече

Божии деца

Прочит: Лука 3:21-22   „… и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето благоволение.“                                                                                (Лука 3:22)   От няколко месеца постоянно...

Виж повече

Нов живот

Прочит: Йоан 15:1-11   „Пребъдвайте в Мен и Аз във вас.“                                                                    (Йоан 15:4)   Преди няколко дни видях една пеперуда на земята във вътрешния ни двор. Тя не помръдваше и помислих, че е мъртва. Взех я, за да я покажа на...

Виж повече

Изпитанието на времето

Прочит: Еклисиаст 2:9-11   „Да! Дори до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй, докато не разглася силата Ти на бъдещия род, Твоята мощ – на всички бъдещи поколения.“                                                                            (Псалм 71:18)   Със съпруга ми...

Виж повече

Да се адаптираш

Прочит: Битие 12:1-9   „Бог е прибежище и сила за нас… затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила и планините се преместили…“                                                                              (Псалм 46:1-2)   Планът ни беше съвсем прост: в понеделник...

Виж повече

По целия свят

Прочит: Псалм 67:1-7   „… както Ти, Отче, си в Мен и Аз в Теб, така и те да бъдат в Нас едно, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.“                                                                            (Йоан 17:21)   Всяка сутрин включвам компютъра си и с...

Виж повече

Бог е с нас

Прочит: 2 Тимотей 3:10-17   „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.“                                                                       (2 Тимотей 3:16)   Скоро летях над Аляска – красива снежна земя...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!