Турбуленция

Прочит: Исая 40:26-31   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“                                                                                (Исая 40:31)   При един...

Виж повече

В Божиите обятия

Прочит: Марк 4:36-41   „Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти.“                                                                              (Псалм 46:1)   Колко често ни се случва да сложим децата си да спят, а през нощта те да изтичат в нашето...

Виж повече

Повече светлина

Прочит: Исая 43:15-21   „… Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“                                                                       (Филипяни 1:6)   Всичко започна, когато решихме да боядисаме едно от помещенията в нашата...

Виж повече

Важен урок

Прочит: Псалм 139:1-6   „Защото преди думата да е още на езика ми, ето, Господи, Ти я знаеш цялата.“                                                                            (Псалм 139:4)   Веднъж ме помолиха да посетя в болницата една възрастна жена, която беше изгубила...

Виж повече

Хлябът на живота

Прочит: Йоан 6:48-58   „Исус им отговори: Аз съм хлябът на живота.“                                                               (Йоан 6:35)   Много обичам да опитва непозната кухня и особено ми е приятно да вкусвам различни видове хляб. Някои хлебчета са плоски, други –...

Виж повече

Криеница

Прочит: Матей 25:31-40   „И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.“                                                                              (Йеремия 29:13)   Веднъж, когато дъщеря ми Джордан беше на четири години, отидохме на гости на...

Виж повече

Да следваме Бога

Прочит: Псалм 16:1-11   „Винаги слагам Господа пред себе си; понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя… Ще ми изявиш пътя на живота…“                                                                             (Псалм 16:8, 11)   Тръгнах на разходка с нашето ново кученце...

Виж повече

Когато сме тъжни

Прочит: Йоан 11:27-37   „Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух.“                                                                               (Псалм 34:18)   Скоро откриха на моя зет дегенеративно мозъчно заболяване...

Виж повече

Кръст

Прочит: Второзаконие 6:4-9   „И повика народа заедно с учениците Си и им каза: Ако иска някой да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме следва.“                                                                                  (Марк 8:34)...

Виж повече

Да помълчим

  Прочит: Псалм 31:19-24   „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог.“                                                  (Псалм 46:10)   Аз съм студентка, заемам отговорна позиция в университета, освен това работа на половин работен ден. Обичам Бога, но напоследък забелязвам, че...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!