Изцеляващо докосване

Прочит: Матей 9:18-26   „А Исус, като се обърна и я видя, каза: Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели.“                                                                                    (Матей 9:22)   Преди няколко години се разболях и лекарите ми казаха, че могат да лекуват...

Виж повече

Неочаквано благословение

Прочит: 2 Коринтяни 1:3-5   „А ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас.“                                                                        (2 Коринтяни 4:7)   По време на една служебна почивка ни помолиха да...

Виж повече

Нови възможности

Прочит: Римляни 11:7-16   „Защото на вас, които бяхте езичници, казвам, че понеже съм апостол на езичниците, аз славя моето служение…“                                                                             (Римляни 11:13)   Подготвях се за много важно пътуване и среща с...

Виж повече

Живото Божие слово

Прочит: 2 Тимотей 3:10-17   „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.“  ...

Виж повече

Духовен растеж

Прочит: Евреи 5:7-14   „С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте да я приемете, а и сега още не можете.“                                                                        (1 Коринтяни 3:2)   Когато бях студентка, децата и тийнейджърите от квартала ми...

Виж повече

По-добро бъдеще

Прочит: Исая 43:15-21   „Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, Аз ще направя нещо ново; сега ще се появи; няма ли да внимавате в него? Да! Ще направя път в пустинята и реки – в безводната земя.“...

Виж повече

Добри думи

Прочит: Ефесяни 4:25-32   „Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат.“                                                                                 (Ефесяни 4:29)   Преди...

Виж повече

В пустинята

Прочит: Йоан 4:1-15   „… защото ще изливам вода на жадната земя и реки – на сухата почва; ще изливам Духа Си на потомството ти и благословението Си – на рожбите ти…“                                                                                   (Исая 44:3)   Голяма...

Виж повече

Дар

Прочит: 1 Йоан. 5:11-12   „Да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар!“                                                             (2 Коринтяни 9:15)   Отворих подаръка бавно. И този, както и всички други, които получавах от моя близка приятелка, беше също толкова...

Виж повече

Душевно прибежище

Прочит: Псалм 62:1-8   „Душата ми тихо уповава само на Бога…“                                                       (Псалм 62:1)   Когато служех във флота, трябваше да нося привързана към гърба си тежка екипировка. Още чувствам лекотата, която изпитвах, когато я свалях –...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!