Да се помолим сега

Да се помолим сега

Прочит: Ефесяни 6:17-20   „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“                                                                        (Яков 5:16)   Мъжкото ни събрание за библейско изучаване тъкмо беше приключило, аз бях тръгнал към вратата, но преди да изляза...

Виж повече

Красива градина

Прочит: Псалм 104:13-23   „Както Отец възлюби Мен, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.“                                                                               (Йоан 15:9)   Истински се наслаждавам на своята градина. Тя се развива толкова добре, че само трябва да я...

Виж повече

Познай кой се върна!

Прочит: Лука 15:11-24   „… този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери.“                                                                               (Лука 15:24)   Дъщеря ни намери бездомно коте пред вратата и без да попита, го прибра вкъщи. И чудото се случи: Том се...

Виж повече

Малки и големи дарове

Прочит: Марк 12:41-44   „… защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше – целия си имот.“                                                                               (Марк 12:44)   Набрах последния грах за сезона – стъблата бяха станали...

Виж повече

Под Неговите крила

Прочит: Псалм 91:1-6   „Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките синове прибягват под покрова на крилата Ти.“                                                                             (Псалм 36:7)   Баба и дядо отглеждаха кокошки от породата легхорн – снежно бели...

Виж повече

В мрака

Прочит: Римляни 8:31-39   „И ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.“                                                                             (Матей 28:20)   Посттравматичният стрес е състояние, в което събитие, повлияло силно на даден човек, продължава да се повтаря...

Виж повече

Отговорни

Прочит: Евреи 10:23-25   „Молим ви още, братя, увещавайте онези, които постъпват нередно, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички.“                                                                       (1 Солунци 5:14)   Преди два дни отидох на скално...

Виж повече

Ръчен багаж

Прочит: Матей 12:25-30   „Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“                                                                               (Матей 11:28)   Пренасянето на ръчен багаж при полет може да бъде голям проблем. Моите малки куфари...

Виж повече

Прибежище

Прочит: Псалм 55:1-8   „Щях да ускоря бягането си надалеч от вихъра и от бурята.“                                                                                (Псалм 55:8)   Когато бях малка, се криехме от често връхлитащите торнада в мазето зад къщата, вдълбано в земята и укрепено с...

Виж повече

Тайната на Причастието

Прочит: Марк 14:17-25   „Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той.“                                                                     (1 Коринтяни 11:26)   Дълго време бях размишлявал за същността на Причастието, но...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!