А може ли да попитам вас?

Прочит: 1 Йоан. 1:1-5   „… това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.“                                                                               (1 Йоан. 1:3)  ...

Виж повече

Точното време, точните хора

Прочит: Естир 3-4:14   „После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде заради Нас? Тогава казах: Ето ме, изпрати мен.“                                                                                   (Исая 6:8)   Преди известно време наши приятели...

Виж повече

Трета неделя от Великия пост

Прочит: Псалм 51:1-10   „Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен.“                                                                        (Псалм 51:10)   Животът ни е изпълнен с промени – някои добри, други не толкова. Повечето хора не обичат...

Виж повече

Рутина

Прочит: Марк 5:21-34   „И като не можаха да се приближат до Него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете.“...

Виж повече

Вечен живот

Прочит: Йоан 14:1-3   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога…“                                                                               (Римляни 8:28)   Името й беше Тий. Няколко пъти лежа в хосписа, където ходех като доброволка, за да свиря...

Виж повече

Нов призив

Прочит: Филипяни 2:12-18   „… изработвайте спасението си със страх и трепет.“                                                           (Филипяни 2:12)   Малко след 75-ия ми рожден ден почувствах, че Бог ме призовава да се включа в едно икуменическо служение в затворите...

Виж повече

Надеждата е в Бога

Прочит: Матей 28:16-20   „А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви.“                                                                    (Римляни 15:13)   Веднъж, когато си правех кръвни...

Виж повече

Какво доказваш?

Прочит: Лука 4:1-13   „Тогава Го заведе в Йерусалим, постави Го на крилото на храма и Му каза: Ако си Божий Син, хвърли се оттук долу.“                                                                             (Лука 4:9)   Исках младежите да мислят, че съм най-добрият...

Виж повече

Божията светлина

Прочит: Йоан 1:1-5   „Защото Ти ще запалиш светилото ми; Господ, Бог мой, ще озари тъмнината ми.“                                                                                (Псалм 18:28)   Бях на къмпинг в една гориста местност и един ден отидох на разходка до близкото...

Виж повече

Втора неделя на Великия пост

Прочит: Ефесяни 5:1-2   „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син…“                                                                                     (Йоан 3:16)   Веднъж, когато петима наши роднини дойдоха на семейна вечеря, забелязах, че няма да има...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!