В пределите на свободата

Прочит: Йоан 8:31-36   „За мен делът падна на приятни места.“                                                       (Псалм 16:6)   При скорошна ваканция със семейството ми посетихме една красива долина в Грейт Смоуки Маунтинс. По пътя спирахме на исторически и интересни места...

Виж повече

Силата на Божието присъствие

Прочит: Ефесяни 3:14-21   „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“                                                                           (Филипяни 4:13)   Преди няколко години преживях голяма загуба, когато двадесетгодишният ми брак се разпадна. Въпреки че съм...

Виж повече

Пълна или празна чаша?

Прочит: Притчи 3:1-6   „И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но се изпълвайте с Духа.“                                                                          (Ефесяни 5:18)   Признавам, че съм правил много грешки, нарушил съм милиони обещания и съм лъгал...

Виж повече

Давай с благодарност

Прочит: 2 Коринтяни 8:1-9   „Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми…“                                                                      (Малахия 3:10)   По време на една мисия в Еквадор посетих местна църква, която се намираше високо в Андите...

Виж повече

Нови начини

Прочит: Исая 43:18-21   „И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят.“                                                                                     (Яков 5:15)   Когато разбрах, че малката ни...

Виж повече

Със смелост

Прочит: Лука 8:42-48   „Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.“                                                                               (Евреи 4:16)   Жената...

Виж повече

Първа неделя от Великия пост

Прочит: Римляни 6:4-14   „Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни; защото и Христос, нашата Пасха, беше заклан за нас.“                                                                         (1 Коринтяни 5:7)   Аз израснах във време, когато в...

Виж повече

Нашият Пастир

Прочит: Йоан 10:7-16   „А Исус като излезе, видя едно голямо множество и се смили над тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир; и започна да ги поучава за много неща.“                                                                                   (Марк 6:34)   Една...

Виж повече

Цялата картина

Прочит: 1 Коринтяни 15:51-58   „Погълната бе смъртта победоносно. О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото?“                                                            (1 Коринтяни 15:54-55)   Присъствах на погребалната служба на едно 16-годишно момче, син на...

Виж повече

Истинските гости

Прочит: Лука 14:15-24   „И господарят каза на слугата: Излез по пътищата и по оградите и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми.“                                                                          (Лука 14:23)   Веднъж планирахме да посрещнем...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!