Кой е моят Баща?

Прочит: Галатяни 5:22-25   „Ако познавахте Мен, бихте познали и Моя Отец.“                                                                                     (Йоан 14:7)   Един съсед в продължение на три месеца изработваше детска дървена къща за игра. Четиригодишният му син...

Виж повече

Изкорени бурените

Прочит: Римляни 12:14-21   „И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него…“                                                                                   (Евреи...

Виж повече

Не се предавай

Прочит: Изход 17:8-13   „… Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му, така че ръцете му бяха подкрепяни до залез слънце.“                                                                                                       (Изход 17:12)  ...

Виж повече

В нашата немощ

Прочит: Йоан 15:8-17   „Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим, както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания…“                                                                             (Римляни 8:26)   В...

Виж повече

Творецът

Прочит: Изход 35:30-35   „Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела…“                                                                              (Ефесяни 2:10)   Наблюдавах как един дърворезбар изработва мебели в своето ателие. Той не бързаше и...

Виж повече

А такива като него?

Прочит: Матей 7:1-5   „Наистина няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши.“                                                                           (Еклисиаст 7:20)   В продължение на няколко години работих към едно християнско служение със...

Виж повече

Започни деня с Бога

Прочит: Псалм 1:1-3   „Блажен онзи човек, който… се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ.“                                                                           (Псалм 1:1-2)   Събудих се и веднага започнах да обмислям ангажиментите си за...

Виж повече

Вода

Прочит: Йоан 4:1-26   „… ожаднях и Ме напоихте…“                                                                  (Матей 25:35)   Един горещ летен ден бях седнал на терасата и видях, че камион на куриерска фирма идва на нашата улица. Доставчикът почука на вратата на...

Виж повече

На ново място

Прочит: Плачът на Йеремия 3:22-33   „… понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност.“                                                          (Плачът на Йеремия 3:22-23)   Преди година със съпруга ми продадохме и раздадохме...

Виж повече

Нови създания

Прочит: 2 Коринтяни 5:11-21   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“                                                                      (2 Коринтяни 5:17)   Когато повярвах в Христос на деветнадесетгодишна възраст...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!