Пред Бога

Прочит: 2 Царе 6:12-22   „… пред Господа танцувах. И ще се унижа още повече и ще се смиря пред собствените си очи…“                                                                        (2 Царе 6:21-22)   Когато със семейството ми живеехме отвъд океана, посещавахме църква, в...

Виж повече

Завист

Прочит: Яков 3:13-18   „Яростта е жестока и гневът е като наводнение, но кой може да устои пред завистта?“                                                                            (Притчи 27:4)   Някой бил ли е „от едната страна“ на завистта? Ако аз завиждам, не мога да...

Виж повече

Исус е възкресението

Прочит: Йоан 11:17-27   „Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мен, макар и да умре, ще живее.“                                                                          (Йоан 11:25)   През 2008 година, когато баща ми почина внезапно, изпаднах в депресия и се чувствах...

Виж повече

Силни по дух

Прочит: Филипяни 3:12-4:1   „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“                                                                               (Яков 1:22)   Нашата църква преживява бавен регрес. Повечето от по-възрастните хора са...

Виж повече

Винаги до мен

Прочит: Псалм 18:1-6   „Господ е близо до всички, които Го призовават, до всички, които с истина Го призовават. Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него, слуша вика им и ги избавя.“                                                                    (Псалм 145:18-19)...

Виж повече

Успех

Прочит: Битие 1:1-8   „А ние имаме това съкровище в пръстени съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас.“           (2 Коринтяни 4:7)   Планирането на ваканция за библейско изучаване не е лека задача. Винаги има последни поправки на програмата...

Виж повече

Семена на вяра

Прочит: Марк 4:26-32   „… да ми се даде слово да отворя устата си, за да оповестя дръзновено тайната на благовестието.“                                                                           (Ефесяни 6:19)   За по-голямо удобство предните собственици на нашата къща бяха...

Виж повече

Да преместваш планини

Прочит: Матей 17:14-21   „Защото, истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там, и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.“                                                                            (Матей...

Виж повече

Съвършеният Творец

Прочит: Исая 43:1-7   „Защото Ти си създал чреслата ми, обвил си ме в утробата на майка ми. Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен…“                                                                  (Псалм 139:13-14)   Баща ми изработва колчани за стрели. Той...

Виж повече

Страх и надежда

Прочит: Ездра 3:1-11   „И понеже се бояха от народа на онези места, поставиха жертвеника на мястото му и принасяха върху него сутрин и вечер всеизгаряния на Господа.“                                                                                (Ездра 3:3)   „Моля те, довери...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!