Избрани

Прочит: 2 Солунци 2:13-17   „Не вие избрахте Мене, но Аз избрах вас…“                                                           (Йоан 15:16)   Когато бях на единадесет години, се преместихме в нов град. Там бях най-малкият в квартала и се чувствах доста самотен. Беше ми...

Виж повече

Божията милост

Прочит: Матей 13:1-9, 18-23   „… в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране.“...

Виж повече

Недохранване

Прочит: Евреи 5:11-14   „Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е невръстен.“                                                                                 (Евреи 5:13)   Една майка доведе в нашата клиника малкото си дете, което беше...

Виж повече

Познаваме гласа Му

Прочит: Йоан 10:1-5   „Когато е извел всички свои, той върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.“                                                                         (Йоан 10:4)   Когато бях малка, живеехме във ферма и аз отговарях за храненето на...

Виж повече

Служение с любов

Прочит: Матей 25:31-46   „Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте.“                                                                         (Матей 25:35)   От известно време в църквата помагаме на гладни и бездомни хора. Това не е...

Виж повече

Кой ще отвали камъка?

Прочит: Марк 16:1-7   „И говореха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата?“                                                                              (Марк 16:3)   Когато бях малка, боготворях баща си. Имах щастието родителите ми да доживеят до 80 години...

Виж повече

Погледни нагоре

Прочит: Откровение 7:13-17   „Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.“                                                                        (Откровение 7:15)   Една петъчна вечер...

Виж повече

Никой не те разбира?

Прочит: Евреи 4:14-16   „И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“                                                                               (Йоан 1:14)   Понякога се чувстваме толкова...

Виж повече

Във връзка?

Прочит: Псалм 145:17-19   „Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето Му винаги.“                                                               (1 Летописи 16:11)   „Колко е хубаво да чуя гласа ти, Катлин! – каза моята приятелка. – Радвам се, че ми се обади.“ Осъзнах...

Виж повече

Каменни сърца

Прочит: Йезекиил 36:24-28   „Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.“                                                                       (Йезекиил 36:26)   Аз съм израснал в Хавай, където не...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!