Искрена молитва

Прочит: Лука 18:9-14   „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“                                                                                (Яков 5:16)   Преди да се пенсионирам, служех като пастор в една мисия, която беше разположена в центъра на голям град, близо до...

Виж повече

Радостта от първия полет

Прочит: Ефесяни 4:1-8   „Има едно тяло и един Дух… един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.“                                                                         (Ефесяни 4:4-6)   Всяка година със съпруга ми наблюдаваме гнездящите в нашия двор...

Виж повече

Когато нямаш думи

Прочит: Псалм 145:1-7   „От сърцето ми извира блага дума. Аз разказвам делата си на Царя; езикът ми е перо на бързописец.“                                                                                (Псалм 45:1)   За писателя няма нищо по-обезсърчаващо от празния лист. Когато отворя...

Виж повече

Велик дар за всички

Прочит: Римляни 10:10-17   „И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: „Колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто!“ Но не всички послушаха благовестието…“                                                                       (Римляни 10:15-16)  ...

Виж повече

Мисия всеки ден

Прочит: Йоан 15:12-17   „Това е Моята заповед: Да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих.“                                                                                (Йоан 15:12)   През последната година здравето на майка ми се влоши и прекарахме доста време в болници и...

Виж повече

Да помним

Прочит: Изход 12:14-19   „И взе хляб и като благодари на Бога, разчупи го, даде им и каза: Това е Моето тяло, което се дава за вас; това правете за Мое възпоменание.“                                                                                 (Лука 22:19)   Преди много години...

Виж повече

Много плод

Прочит: Галатяни 5:17-26   „В бъдещите поколения Яков ще се вкорени, Израил ще напъпи и цъфне, и те ще напълнят лицето на света с плод.“                                                                                       (Исая 27:6)   Когато настъпи пролетта, усещам аромата на...

Виж повече

Нищо не може да ни отлъчи

Прочит: Псалм 34:18   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“...

Виж повече

Служи и вярвай

Прочит: Матей 6:25-34   „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“                                                                          (Матей 6:33)   Много хора от нашия църковен окръг нямат работа. Те не могат да издържат семействата си...

Виж повече

Праведност

Прочит: Евреи 10:16-22   „А сега и независимо от закона се яви Божията правда… чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват…“                                                                       (Римляни 3:21-22)   Понеже рядко приготвям вкъщи сладкиши, нямам...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!