Нищо не може да ни отлъчи

Прочит: Псалм 34:18   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“...

Виж повече

Служи и вярвай

Прочит: Матей 6:25-34   „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“                                                                          (Матей 6:33)   Много хора от нашия църковен окръг нямат работа. Те не могат да издържат семействата си...

Виж повече

Праведност

Прочит: Евреи 10:16-22   „А сега и независимо от закона се яви Божията правда… чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват…“                                                                       (Римляни 3:21-22)   Понеже рядко приготвям вкъщи сладкиши, нямам...

Виж повече

Радвай се на живота

Радвай се на живота   Прочит: Исая 12:1-6   „Славословете Господа, прогласете името Му…“                                                                      (Исая 12:4)   В продължение на дванадесет години с Шерал имахме малък мотел в Айова, където отсядаха интересни гости. Един от...

Виж повече

В пустинята

Прочит: Филипяни 4:10-14   „Защото, ако и да не цъфти смокинята, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети и нивите да не дадат храна, стадото да се премахне от оградата и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа…“...

Виж повече

Чудовища

Прочит: Съдии 6:12-24   „А Господ му отговори: Мир на теб, не бой се; няма да умреш.“                                                                                (Съдии 6:23)   Като малка бях много страхлива. Особено се страхувах, когато мама ме пращаше до мазата за нещо. Бях...

Виж повече

Поддържаща роля

Прочит: Псалм 8:1-9   „Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам: Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш?“                                                                            (Псалм 8:3-4)...

Виж повече

Молитва или война?

Прочит: Матей 5:43-46   „Чули сте, че е било казано: „Обичай ближния си, а мрази неприятелите си“. Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят.“                                                                              (Матей 5:43-44)   След дълги...

Виж повече

Цар без корона

Прочит: Филипяни 2:1-11   „Благословен Царят, Който иде в Господнето име! Мир на небето и слава във висините!“                                                                               (Лука 19:38)   Преди много години една прекрасна жена на име Хейзъл от Шри Ланка отседна в дома...

Виж повече

Двойно повече

Прочит: Захария 9:9-12   „… още днес възвестявам, че ще ти отплатя двойно.“                                                                (Захария 9:12)   Заведох племенника си Марк в един магазин за домашен сладолед, който се намира близо до млекарницата. Той си поръча шоколадов и...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!