Динозавърски кости

Прочит: Исус Навин 4:1-9   „Тогава боящите се от Господа говореха един на друг; а Господ внимаваше и слушаше; и пред Него бе написана възпоменателна книга за онези, които се бояха от Господа и които мислеха за името Му.“                                                             ...

Виж повече

На път, без пари, гладен

Прочит: Лука 6:33-38   „Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те напоихме?“.“                                                                                   (Матей 25:37)   В един горещ летен ден, докато...

Виж повече

Вреден навик

Прочит: 1 Йоан. 1:5-9   „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“                                                                                     (1 Йоан. 1:9)   Прекарах една седмица в село край...

Виж повече

Извор на живот

Прочит: Йоан 15:1-8   „Ако някой не пребъде в Мен, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и ги събират и ги хвърлят в огъня, и те изгарят.“                                                                                 (Йоан 15:6)   Западна Вирджиния наскоро беше...

Виж повече

Без сянка от промяна

Прочит: Евреи 6:12-20   „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.“                                                                                  (Яков 1:17)   Жена ми Холи реши да изненада...

Виж повече

Молитва за приятел

Прочит: Филипяни 1:3-11   „… не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране…“                                                                       (Колосяни 1:9)   Неоснователно...

Виж повече

Кое е важното?

Прочит: 2 Коринтяни 12:7-10   „Духът на човека ще го подпира в немощта му; кой може да повдига унилия дух?“                                                                          (Притчи 18:14)   Една прекрасна лятна сутрин излязох на разходка. Аз се придвижвам с инвалидна...

Виж повече

Погледни нагоре

Прочит: Псалм 19:1-9   „Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми? Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“                                                                       (Псалм 121:1-2)   По време на една почивка имаше специално...

Виж повече

Всекидневни грижи

  Прочит: Деяния 2:36-42   „Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение, понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.“                                                                        (1 Тимот. 4:4-5)   „Къде...

Виж повече

Там, където сме

Прочит: Матей 6:25-34   „Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа… Защото ще бъде като дърво, насадено при вода, което разпростира корените си при потока…“                                                                        (Йеремия 17:7-8)    Преди 25...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!