Каквото и да се случи

Прочит: Даниил 3:8-18   „… пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме.“                                                               (Даниил 3:18)   Ужас ме обзе, когато чух, че татко се нуждае от сърдечна...

Виж повече

Да предадеш контрола

Прочит: Псалм 46:1-3   „Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.“                                                                      (Римляни 8:14)   Водех неравна битка с един от онези компютърни проблеми, които никой не може да избегне. По телефона от...

Виж повече

Аз съм с вас

Прочит: Агей 2:1-5   „… ободрете се, всички хора на тази земя, казва Господ, и работете; защото Аз съм с вас, казва Господ на Силите.“                                                                                   (Агей 2:4)   Пророк Агей служеше на Божия народ във...

Виж повече

Един урок

Прочит: Деяния 2:42-47   „След като взе петте хляба и двете риби, Исус погледна към небето и благослови. После разчупи хлябовете и даваше на учениците да слагат пред тях; раздели и двете риби на всички.“                                                                            ...

Виж повече

Любов и сила

Прочит: Филипяни 2:5-11   „… колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите – сила, която е според действието на Неговата могъща сила, с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата…“...

Виж повече

Прочит: Йоан 13:36-14:4   „Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен.“                                                                              (Йоан 14:1)   Когато завърших училище, бях влюбен в жената, за която исках да се оженя, но явно не е...

Виж повече

Ценни

Прочит: Псалм 8:1-9   „Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам: Какво е човек, за да го помниш… А Ти си го направил само малко по-нископоставен от ангелите и със слава и чест си го увенчал.“...

Виж повече

Прочит: 2 Коринтяни 4:16-18   „… сам Бог е казал: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.“                                                                                  (Евреи 13:5)   Нашата племенница сподели каква прекрасна гледка са били нейният баща и...

Виж повече

Гостоприемство

Прочит: 3 Йоан. 1-12   „Помагайте на светиите в нуждите им; стремете се към гостолюбие.“                                                                          (Римляни 12:13)   Заминах за южната част на Индия с една мисионерска група. Научихме няколко фрази на местния език...

Виж повече

Първи стъпки

Прочит: Исая 40:28-31   „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“                                                                       (Исая 41:10)   Едногодишната...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!