Да обичаме враговете си

Прочит: 1 Петрово 3:8-13   „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“                                                                             (Йоан 13:35)   Преди няколко години излежах седеммесечна присъда за шофиране в нетрезво...

Виж повече

Търси светлината

Прочит: Йоан 1:1-14   „Ако кажа: Поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мен ще стане на нощ, то и самата тъмнина не скрива нищо от Теб, а нощта свети като ден: за Теб тъмнината и светлината са безразлични.“                                                              ...

Виж повече

Помощ

Прочит: Матей 11:28-30   „Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“                                                                                (Матей 11:28)   Както много други хора на моята възраст, аз се грижа за своите родители. След...

Виж повече

Дерзай!

Прочит: Марк 6:45-52   „… всички Го видяха и се смутиха. И веднага Той им проговори: Дерзайте! Аз съм, не бойте се!“                                                                                    (Марк 6:50)   В днешния прочит се разказва за учениците, които трябваше да...

Виж повече

Избрани

Прочит: 2 Солунци 2:13-17   „Не вие избрахте Мене, но Аз избрах вас…“                                                           (Йоан 15:16)   Когато бях на единадесет години, се преместихме в нов град. Там бях най-малкият в квартала и се чувствах доста самотен. Беше ми...

Виж повече

Божията милост

Прочит: Матей 13:1-9, 18-23   „… в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране.“...

Виж повече

Недохранване

Прочит: Евреи 5:11-14   „Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е невръстен.“                                                                                 (Евреи 5:13)   Една майка доведе в нашата клиника малкото си дете, което беше...

Виж повече

Познаваме гласа Му

Прочит: Йоан 10:1-5   „Когато е извел всички свои, той върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.“                                                                         (Йоан 10:4)   Когато бях малка, живеехме във ферма и аз отговарях за храненето на...

Виж повече

Служение с любов

Прочит: Матей 25:31-46   „Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте.“                                                                         (Матей 25:35)   От известно време в църквата помагаме на гладни и бездомни хора. Това не е...

Виж повече

Кой ще отвали камъка?

Прочит: Марк 16:1-7   „И говореха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата?“                                                                              (Марк 16:3)   Когато бях малка, боготворях баща си. Имах щастието родителите ми да доживеят до 80 години...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!