Прочит: 2 Коринтяни 4:16-18   „… сам Бог е казал: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.“                                                                                  (Евреи 13:5)   Нашата племенница сподели каква прекрасна гледка са били нейният баща и...

Виж повече

Гостоприемство

Прочит: 3 Йоан. 1-12   „Помагайте на светиите в нуждите им; стремете се към гостолюбие.“                                                                          (Римляни 12:13)   Заминах за южната част на Индия с една мисионерска група. Научихме няколко фрази на местния език...

Виж повече

Първи стъпки

Прочит: Исая 40:28-31   „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“                                                                       (Исая 41:10)   Едногодишната...

Виж повече

Божията помощ

Прочит: Матей 5:43-48   „… за да бъдете синове на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява и над злите, и над добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните.“                                                                             (Матей...

Виж повече

Да откриеш надежда

Прочит: Римляни 15:8-13   „А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свят Дух.“                                                                               (Римляни 5:5)   В една дискусионна група някой попита какво ни прави...

Виж повече

Слушай

Прочит: 1 Царе 8:1-9, 9:15-17 и 10:1   „И когато Самуил видя Саул, Господ му каза: Ето човека, за когото ти говорих! Той ще царува над народа Ми.“                                                                                 (1 Царе 9:17)   Самуил чу ясно Божия глас. Той не...

Виж повече

Господ ще ме прибере

Прочит: Откровение 21:1-5   „… защото баща ми и майка ми са ме оставили; Господ обаче ще ме прибере.“                                                                               (Псалм 27:10)   Когато майка ми беше диагностицирана с рак в последен стадий, й дадоха едва...

Виж повече

Липсващата връзка

Прочит: Йоан 14:15-23   „Исус му отговори: Ако ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него.“                                                                                (Йоан 14:23)   Докато си...

Виж повече

Новородени

Прочит: Псалм 19:7-9   „… пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение…“                                                                         (1 Петр. 2:2)   Съвсем скоро се роди четвъртото ни дете. Да гледаш как...

Виж повече

Победител!

Прочит: 1 Царе 17:37-50   „Облегни се на Господа и чакай Него…“                                                          (Псалм 37:7)   Аз съм само на девет години, но вярата ми е много важна за мен. Също така обичам да играя футбол. Все още съм начинаещ и не мога да се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!