Отворена врата

Прочит: 1 Йоан. 5:1-12   „И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син. Който има Сина, има този живот; който няма Божия Син, няма този живот.“                                                                   (1 Йоан. 5:11-12)   Със...

Виж повече

Къде можем да отидем?

Прочит: Псалм 139:1-12   „Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна?“                                                                                    (Псалм 139:7)   В Хималаите, обграден от Непал, Тибет и Китай, се намира най-високият връх в света...

Виж повече

Жива вода

Прочит: Йоан 4:1-15, 25-29   „… а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века…“                                                                                    (Йоан 4:14)   Една съботна вечер тръгнах към близката пекарна с надеждата, че парче вкусен...

Виж повече

Бог е верен

Прочит: Битие 12:1-7   „Тогава Господ каза на Аврам: Излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа.“                                                                        (Битие 12:1)   Сутринта се събудих с настроение. Замислих...

Виж повече

Почивка

Прочит: Псалм 131:1-3   „Защото Господ избра Сион, благоволи да обитава в него. Това, каза Той, Ми е покой до века; тук ще обитавам, защото го пожелах.“                                                                      (Псалм 132:13-14)   Отидох на гости на приятелка...

Виж повече

По име

Прочит: Йоан 20:11-18   „А сега така казва Господ… Не бой се, защото Аз те изкупих. Призовах те по име; Мой си ти.“                                                                           (Исая 43:1)   „Казвам се Джон Уесли Старнс и съм методист“: никога няма да забравя деня, в който...

Виж повече

На отсрещната страна

Прочит: Лука 8:22-25   „А в един от тези дни Той влезе в една ладия с учениците Си и им каза: Да минем на отсрещната страна на езерото.“                                                                                  (Лука 8:22)   Исус поиска да отиде с учениците на отсрещната страна...

Виж повече

С крила като орел

Прочит: 1 Коринтяни 9:24-27   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“                                                                             (Исая 40:31)   Един ден, докато...

Виж повече

Писмо от дома

Прочит: Псалм 119:92-102   „… човек не живее само с хляб, но … с всяко слово, което излиза от Господните уста.“                                                                        (Второзаконие 8:3)   Войниците с голямо нетърпение очакват писмата от своите близки. Когато получат...

Виж повече

Част от цялото

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-31   „А вие сте Христово тяло и поотделно – части от него.“                                                                (1 Коринтяни 12:27)   Моята братовчедка ми подари прекрасна гривна, изработена от нейна приятелка. Любувах се на всяко едно камъче – те...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!