Трудолюбивите пчели

Прочит: Яков 1:2-4   „… изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.“                                                                                  (Яков 1:3)   Докато чистех в градината, наблюдавах как стотици пчели летят от цвят на цвят. Те събираха толкова много...

Виж повече

Съвпадение?

Прочит: Евреи 13:1-3   „Духа не угасвайте.“                   (1 Солунци 5:19)   Една ранна сутрин, след силна буря, седях на бюрото си в офиса. Когато вдигнах глава, видях на вратата да стои развълнуван млад човек. Поканих го да седне и той започна да ми разказва за...

Виж повече

Божията любов е изобилна

Прочит: 1 Коринтяни 13   „И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.“                                                                              (Битие 2:15)   Тази пролет засадих в градината сладки картофи. Те съвсем скоро се...

Виж повече

Прекалено зает?

Прочит: Псалм 81:6-13   „… и като си спомням сълзите ти, копнея нощем и денем да те видя, за да се изпълня с радост.“                                                                       (2 Тимотей 1:4)   Майка ми, която вече е на възраст, живее сама и е истински щастлива...

Виж повече

Да помним Бога

Прочит: Второзаконие 11:18-21   „Да ги написваш върху стълбовете на вратите на къщата си и на портите си, за да се умножат дните ви и дните на децата ви на земята, за която Господ се е клел на бащите ви…“                                                            (Второзаконие...

Виж повече

Повече, отколкото мислим

Прочит: Марк 6:30-44   „А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава…“                                                                    (Ефесяни 3:20-21)   Преди 20 години беше първото...

Виж повече

Духът ни помага

Прочит: Римляни 8:26-27   „Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва…“                                                                            (Римляни 8:26)   Преди няколко години се радвах на чудесен молитвен приятел. Срещахме...

Виж повече

Вярваме в Бога!

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-11   „Благотворната душа ще бъде наситена; и който пои, сам ще бъде напоен.“                                                                            (Притчи 11:25)   Световната икономика е много нестабилна. Твърде много хора по света изнемогват. Но...

Виж повече

Когато никой не те гледа

Прочит: Филипяни 2:12-18   „Имайте само поведение, достойно за Христовото благовестие…“                                                                        (Филипяни 1:27)   В завода, където работя, шофьорите на откритите товарни коли са длъжни да носят колани през цялото...

Виж повече

Като Христос

Прочит: 2 Коринтяни 1:3-7   „Бъдете подражатели на мен, както съм и аз на Христос.“                                                                        (1 Коринтяни 11:1)   Беше чест за мен да познавам брат Лео, човек, известен с осъществяването на спасителни мисии. Той...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!