Безценен дар

  Прочит: Ефесяни 2:1-10   „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога.“                                                                            (Ефесяни 2:8)   За рождения си ден получих от своя близка приятелка два подаръка: кутия...

Виж повече

Десятък

Прочит: Малахия 3:8-12   „Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и Ме опитайте сега за това, казва Господ на Силите, дали няма да ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, така че да не стига място за него.“                     ...

Виж повече

Каквото и да се случи

Прочит: Даниил 3:8-18   „… пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме.“                                                               (Даниил 3:18)   Ужас ме обзе, когато чух, че татко се нуждае от сърдечна...

Виж повече

Да предадеш контрола

Прочит: Псалм 46:1-3   „Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.“                                                                      (Римляни 8:14)   Водех неравна битка с един от онези компютърни проблеми, които никой не може да избегне. По телефона от...

Виж повече

Аз съм с вас

Прочит: Агей 2:1-5   „… ободрете се, всички хора на тази земя, казва Господ, и работете; защото Аз съм с вас, казва Господ на Силите.“                                                                                   (Агей 2:4)   Пророк Агей служеше на Божия народ във...

Виж повече

Един урок

Прочит: Деяния 2:42-47   „След като взе петте хляба и двете риби, Исус погледна към небето и благослови. После разчупи хлябовете и даваше на учениците да слагат пред тях; раздели и двете риби на всички.“                                                                            ...

Виж повече

Любов и сила

Прочит: Филипяни 2:5-11   „… колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите – сила, която е според действието на Неговата могъща сила, с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата…“...

Виж повече

Прочит: Йоан 13:36-14:4   „Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен.“                                                                              (Йоан 14:1)   Когато завърших училище, бях влюбен в жената, за която исках да се оженя, но явно не е...

Виж повече

Ценни

Прочит: Псалм 8:1-9   „Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам: Какво е човек, за да го помниш… А Ти си го направил само малко по-нископоставен от ангелите и със слава и чест си го увенчал.“...

Виж повече

Прочит: 2 Коринтяни 4:16-18   „… сам Бог е казал: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.“                                                                                  (Евреи 13:5)   Нашата племенница сподели каква прекрасна гледка са били нейният баща и...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!