Винаги до мен

Прочит: Псалм 18:1-6   „Господ е близо до всички, които Го призовават, до всички, които с истина Го призовават. Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него, слуша вика им и ги избавя.“                                                                    (Псалм 145:18-19)...

Виж повече

Успех

Прочит: Битие 1:1-8   „А ние имаме това съкровище в пръстени съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас.“           (2 Коринтяни 4:7)   Планирането на ваканция за библейско изучаване не е лека задача. Винаги има последни поправки на програмата...

Виж повече

Семена на вяра

Прочит: Марк 4:26-32   „… да ми се даде слово да отворя устата си, за да оповестя дръзновено тайната на благовестието.“                                                                           (Ефесяни 6:19)   За по-голямо удобство предните собственици на нашата къща бяха...

Виж повече

Да преместваш планини

Прочит: Матей 17:14-21   „Защото, истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там, и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.“                                                                            (Матей...

Виж повече

Съвършеният Творец

Прочит: Исая 43:1-7   „Защото Ти си създал чреслата ми, обвил си ме в утробата на майка ми. Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен…“                                                                  (Псалм 139:13-14)   Баща ми изработва колчани за стрели. Той...

Виж повече

Страх и надежда

Прочит: Ездра 3:1-11   „И понеже се бояха от народа на онези места, поставиха жертвеника на мястото му и принасяха върху него сутрин и вечер всеизгаряния на Господа.“                                                                                (Ездра 3:3)   „Моля те, довери...

Виж повече

Моята Библия

Прочит: 2 Тимотей 3:16-17; Евреи 4:12   „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“                                                                        (Псалм 119:105)     Когато бях дете, родителите ми имаха прекрасна колекция от Библии в...

Виж повече

Истински успех

Прочит: 2 Коринтяни 5:1-10   „А си събирайте съкровища на небето… защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“                                                                              (Матей 6:20-21)   Кое е истински успех? За много хора успехът означава да...

Виж повече

Посвещение

Прочит: Марк 12:41-44   „Всеки да дава по силата си, според благословението, което Господ, твоят Бог, ти е дал.“                                                         (Второзаконие 16:17)   Аз съм пастор. Веднъж, докато подписвах благодарствени писма до хората, помогнали...

Виж повече

Убежище

Прочит: Галатяни 6:7-10   „И така, доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра.“                                                                            (Галатяни 6:10)   Наскоро с приятели прекарахме почивните дни в едно убежище за...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!