Ценно време

Прочит: Матей 26:17-45   „И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме.“                                                                           (Матей 14:23)   Краят на земното служение на Исус наближаваше и Той преживяваше тежки изпитания, които Го...

Виж повече

Да бъде Твоята воля

Прочит: Лука 18:9-14   „И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“                                                                   ...

Виж повече

Пътят към дома

Прочит: Псалм 19:1-6   „Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“                                                                           (Притчи 3:6)   Тук, в провинциалната част на Тексас, особено през летните месеци, можеш да видиш красотата на...

Виж повече

Пътят

Прочит: Римляни 8:18-25   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“                                                                        (Римляни 8:28)   Докато карах по шосето, небето се изпълни с...

Виж повече

Бог ни обича

  Прочит: Псалм 147:1-9   „Понеже ти беше скъпоценен пред очите Ми… Не бой се, защото Аз съм с теб…“                                                                                (Исая 43:4-5)   Братовчедката на моята съпруга, Изабел, живее на върха на една крайбрежна дюна...

Виж повече

Насърчение за другите

Прочит: Деяния 11:19-26   „Понеже той беше добър човек, пълен със Святия Дух…“                                                                            (Деяния 11:24)   Моя приятелка беше преминала през много труден период. Далечно преместване, неочаквани здравословни...

Виж повече

Винаги се радвайте

Прочит: 1 Солунци 5:1-18   „Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте.“...

Виж повече

Повярвай!

Прочит: Матей 14:22-32   „… като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.“                                  ...

Виж повече

2,4 часа

Прочит: Лука 6:33-38   „… давайте и ще ви се дава; добра мярка – натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.“                                                                            (Лука 6:38)   Някои...

Виж повече

Мога!

Прочит: Филипяни 4:9-13   „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това.“                                                                            (Псалм 139:14)   Когато бях дете, нашата страна беше обхваната от...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!