Моят „Евен-езер“

Прочит: 1 Царе 7:7-13   „Тогава Самуил взе един камък, постави го между Масфа и Сен и го нарече Евен-езер, като казваше: Дотук ни помогна Господ.“                                                                        (1 Царе 7:12)     Сигурно повечето от нас са чували...

Виж повече

Спечелил ли си от лотарията?

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-12   „И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях…“                                                                           (Матей 7:12)   От няколко години всеки понеделник работя в един приют за бездомници...

Виж повече

Винаги има още

Прочит: Йоан 6:32-35   „Исус им отговори… който дойде при Мен, никога няма да огладнее, и който вярва в мен, никога няма да ожаднее.“                                                                                   (Йоан 6:35)   Присъствах на богослужението за откриване на...

Виж повече

Първо десертът

Прочит: Псалм 34:1-10   „Вкусете и вижте, че Господ е благ…“                                                          (Псалм 34:8)   Когато бях малка, татко често си вземаше от пая, преди да сме вечеряли. Когато го питах защо яде от десерта преди основното, той отвръщаше...

Виж повече

Турбуленция

Прочит: Исая 40:26-31   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“                                                                                (Исая 40:31)   При един...

Виж повече

В Божиите обятия

Прочит: Марк 4:36-41   „Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти.“                                                                              (Псалм 46:1)   Колко често ни се случва да сложим децата си да спят, а през нощта те да изтичат в нашето...

Виж повече

Повече светлина

Прочит: Исая 43:15-21   „… Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“                                                                       (Филипяни 1:6)   Всичко започна, когато решихме да боядисаме едно от помещенията в нашата...

Виж повече

Важен урок

Прочит: Псалм 139:1-6   „Защото преди думата да е още на езика ми, ето, Господи, Ти я знаеш цялата.“                                                                            (Псалм 139:4)   Веднъж ме помолиха да посетя в болницата една възрастна жена, която беше изгубила...

Виж повече

Хлябът на живота

Прочит: Йоан 6:48-58   „Исус им отговори: Аз съм хлябът на живота.“                                                               (Йоан 6:35)   Много обичам да опитва непозната кухня и особено ми е приятно да вкусвам различни видове хляб. Някои хлебчета са плоски, други –...

Виж повече

Криеница

Прочит: Матей 25:31-40   „И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.“                                                                              (Йеремия 29:13)   Веднъж, когато дъщеря ми Джордан беше на четири години, отидохме на гости на...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!