Да следваме Бога

Прочит: Псалм 16:1-11   „Винаги слагам Господа пред себе си; понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя… Ще ми изявиш пътя на живота…“                                                                             (Псалм 16:8, 11)   Тръгнах на разходка с нашето ново кученце...

Виж повече

Когато сме тъжни

Прочит: Йоан 11:27-37   „Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух.“                                                                               (Псалм 34:18)   Скоро откриха на моя зет дегенеративно мозъчно заболяване...

Виж повече

Кръст

Прочит: Второзаконие 6:4-9   „И повика народа заедно с учениците Си и им каза: Ако иска някой да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме следва.“                                                                                  (Марк 8:34)...

Виж повече

Да помълчим

  Прочит: Псалм 31:19-24   „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог.“                                                  (Псалм 46:10)   Аз съм студентка, заемам отговорна позиция в университета, освен това работа на половин работен ден. Обичам Бога, но напоследък забелязвам, че...

Виж повече

На дървото

Прочит: Лука 19:1-10   „Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Закхей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти.“                                                                              (Лука 19:5)   Посещавала съм повече от 50 държави...

Виж повече

Стъпки към радостта

Прочит: 1 Йоан. 1:8-10   „Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние.“                                                                               ...

Виж повече

Квас

Прочит: Матей 13:10-17, 31-35   „Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато втаса цялото.“                                                                                (Матей 13:33)   Един млад човек...

Виж повече

Събота

Прочит: Псалм 91:1-16   „Понеже той е положил в Мен любовта си, казва Господ, затова ще го избавя; ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.“                                                                         (Псалм 91:14)   Баща ми ни изостави, когато бях...

Виж повече

Въпреки ограниченията

Прочит: Изход 3:1-10, 4:10-16   „А Моисей каза на Господа: Моля Ти се, Господи, аз не съм бил красноречив нито в миналото, нито откакто си почнал да говориш на слугата Си, а съм бавен в своя език и реч. Но Господ му отговори… иди; и Аз ще бъда с устата ти и ще те науча

Виж повече

Бог е с нас

Прочит: Римляни 5:1-5   „… и Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“                                                                       (2 Коринтяни 12:9)   Лесно е да вярваш в Бога, когато всичко е наред, но появи ли се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!