Моето място

Прочит: Матей 1:1-17   „А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“                                                                      (Матей 19:26)   Ето ги всички, повече от 40 човека: някои високи, други ниски, някои евреи...

Виж повече

Писмо на любов

Прочит: 2 Тимотей 3:10-17   „… от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус.“                                                                   (2 Тимотей 3:15)   Една моя скъпа приятелка носи в сърцето си...

Виж повече

Сега е мой ред

Прочит: Колосяни 3:12-14   „Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.“                                                                                   (Матей 5:7)   Преди години работех в един малък офис, където няколко служители често се налагаше да...

Виж повече

Няма излишни части

Прочит: Изход 31:1-11   „Виж, Аз повиках на име Веселеил… и го изпълних с Божия Дух, с мъдрост, със способност, със знание и с всякакво изкуство.“                                                                           (Изход 31:2-3)   Случвало ли ви се е да сглобявате нещо...

Виж повече

Време за Бога

Прочит: Псалм 34:3-10   „… човек не живее само с хляб, но… с всяко слово, което излиза от Господните уста.“                                             (Второзаконие 8:3)   Дълго време и двамата със съпруга ми прекарвахме страшно много часове в работа. Едва намирахме време да...

Виж повече

Гражданство

Прочит: Йоан 3:3-15   „Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител – Господ Исус Христос.“                                                                  (Филипяни 3:20)   Със семейството ми пристигнахме в Съединените щати от Индия през 2006...

Виж повече

Велик Диригент

Прочит: Ефесяни 4:11-16   „… от Когото цялото тяло, сглобявано и свързвано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.“...

Виж повече

Бог не се променя

Прочит: Матей 22:34-40   „И един от тях, законник, за да Го изпита, Му зададе въпроса: Учителю, коя е най-голямата заповед в закона?“                                                                   (Матей 22:35-36)   Преди известно време с жена ми и няколко човека от...

Виж повече

Първи

Прочит: Марк 10:35-45   „И като седна, повика дванадесетте и им каза: Който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички.“                                                                                 (Марк 9:35)   „Бъди първият, който ще притежава...

Виж повече

Дом в Христос

Прочит: Ефесяни 2:11-22   „Затова вие не сте вече странници и пришълци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство.“                                                                             (Ефесяни 2:19)   Веднъж приех предложение за работа на 600 мили от...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!