Дом в Христос

Прочит: Ефесяни 2:11-22   „Затова вие не сте вече странници и пришълци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство.“                                                                             (Ефесяни 2:19)   Веднъж приех предложение за работа на 600 мили от...

Виж повече

Освободи затворниците

Прочит: Псалм 103:7-18   „А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят.“                                                                                     (Лука 23:34)   Дълги години мислех, че да простиш, означава да забравиш. Дори не допусках обратното. Ето...

Виж повече

Обичаш ли света?

Прочит: Марк 8:34-38   „И така, всеки, който изповяда Мен пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Моя Отец, Който е на небесата. Но всеки, който се отрече от Мен пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Моя Отец, Който е на небесата.“                                     ...

Виж повече

Две прости думи

Прочит: 1 Йоан. 4:7-21   „Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас.“                                                                     (1 Йоан. 4:19)   В детството си никога не чух родителите ми да казват, че обичат брат ми, сестра ми или мен. Сигурен съм, че ни...

Виж повече

Весели се в Господа

Прочит: Псалм 98:1-9   „Весели се също така в Господа и Той ще ти даде измоленото от сърцето ти.“                                                                                 (Псалм 37:4)   Какво означава да се веселиш в Господа? Дълги години съм си задавала този въпрос и...

Виж повече

Ценни за Бога

Прочит: Исая 43:1-7   „Понеже ти беше скъпоценен пред очите Ми, беше на почит и Аз те възлюбих…“                                                                                (Исая 43:4)   Преди няколко години се преместих в друга държава, защото ме назначиха на нова работа...

Виж повече

Молитвен танц

Прочит: Псалм 149:1-4   „А Давид танцуваше пред Господа с всичката си сила и беше препасан с ленен ефод.“                                                                                 (2 Царе 6:14)   По произход аз съм индианка и се гордея с това, че умея да танцувам нашите...

Виж повече

Блажени бедните по дух

Прочит: Матей 5:1-12   „Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство.“                                                                                      (Матей 5:3)   Обиколих няколко пъти паркинга на болницата, за да открия свободно място за паркиране, когато...

Виж повече

По чехли?

Прочит: Псалм 63:1-8   „И на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.“                                                                              (Марк 1:35)   Веднъж, докато пътувахме с колата, от задната седалка се чу...

Виж повече

Посвещение

Прочит: Лука 14:26-33   „Каза още и на всички: Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.“                                                                                    (Лука 9:23)   Един горещ летен ден...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!