Нова песен

Прочит: Псалм 96:1-6   „… сложи още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог…“                                                                                (Псалм 40:3)   Отскоро изучавам псалмите и откривам, че в тях присъстват всички човешки емоции – скръб, гняв...

Виж повече

Не се безпокой

Прочит: Филипяни 4:4-7   „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“                                                                                       (Филипяни 4:6)   Миналото лято, след дълъг престой в...

Виж повече

Направи крачката

Прочит: Матей 14:22-33   „И Петър слезе от ладията и вървеше по водата, за да иде при Исус.“                                                                                           (Матей 14:29)   Повечето от нас добре познават историята, разказана в тази глава на Матей...

Виж повече

Бог тихо ни води

Прочит: Псалм 46:1-11   „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; ще се възвися между народите, ще се възвися на земята.“                                                                                 (Псалм 46:10)   Докато жена ми беше в интензивното отделение, всички ми казваха...

Виж повече

Сериозно решение

Прочит: Матей 5:13-16   „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“                                                                                    (Матей 5:16)   С Проповедта на...

Виж повече

Служим на Бога

Прочит: Лука 24:13-32   „… аз и моят дом ще служим на Господа.“                                                                (Исус Навин 24:15)   В продължение на много години с жена ми нямахме навик да се молим преди хранене, но когато напреднахме във възраст, узряхме и...

Виж повече

Жените на Рождество

Прочит: Лука 1:39-48, 56; 2:22-38   „И Мария каза… отсега ще ме облажават всички родове. Защото Всемогъщият извърши за мен велики дела…“                                                                                 (Лука 1:46-49)   Аз съм вдовица и винаги ми е тъжно след...

Виж повече

Рождество Христово

Прочит: Колосяни 1:15-20   „И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“                                                                                    (Йоан 1:14)   Преди години чух някой да...

Виж повече

Бъдни вечер

Прочит: Исая 61:1-4   „А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата…“                                                                        (Римляни 15:13)   Спомням си последната Бъдни вечер на мама. Прекарах деня с нея в болницата, но вечерта, вместо да...

Виж повече

Четвърти адвент

Прочит: Евреи 4:14-16   „Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“                                                                                            (Яков 4:8)   Имам прекрасни керамични фигурки, представящи рождествената сцена, които поставям на...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!