Смело

Прочит: Матей 9:35-38   „Защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е едва третият час на деня.“                                                                                 (Деяния 2:15)   Един колега ме покани на събиране по повод на нова бизнес инициатива...

Виж повече

Сега е нашето време!

Прочит: Йоан 6:35-40   „Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде…“                                                                                    (Йоан 6:27)   Всяка пролет фермерът, който ни е съсед...

Виж повече

Роди се надеждата

Прочит: Исая 64:1-4   „О, да би раздрал Ти небето, да би слязъл…“                                                                                       (Исая 64:1)   Много от нас разбират добре какво е искал да каже пророк Исая с тези думи, макар да нямат смелостта сами да ги...

Виж повече

В Божиите обятия

Прочит: Марк 10:13-16   „Прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете Си на тях.“                                                                                      (Марк 10:16)   Случи се по време на адвентите – време, в което всички се подготвяме с радост да посрещнем...

Виж повече

Искаш да служиш?

Прочит: Колосяни 3:20-24   „Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като на човеци.“                                                                               (Колосяни 3:23)   Стефани, която водеше нашите младежки събирания, ме помоли да я придружа...

Виж повече

Нежно спасение

Прочит: Псалм 121:1-8   „Господ ще те пази от всяко зло; ще пази душата ти.“                                                                             (Псалм 121:7)   Един ден една заблудила се птичка влезе вкъщи през отворената врата и не можеше да намери обратния път. Тя...

Виж повече

Пътят

Прочит: Йоан 14:1-6   „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.“                                                                                (Йоан 14:6)   Аз съм много зле в ориентирането. Всеки път, когато тръгна в...

Виж повече

Трети адвент

Прочит: Исая 40:3-5   „Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исая: „Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа! Прави направете пътеките за Него!“                                                                               (Матей 3:3)  ...

Виж повече

Бог чува всяка молитва

Прочит: Яков 5:15-18   „Господи, опитал си ме и си ме познал. Ти познаваш сядането ми и ставането ми; разбираш помислите ми отдалеч.“                                                                          (Псалм 139:1-2)   Често започвам молитвата си засрамена и с неохота...

Виж повече

Бог с нас

Прочит: Исая 9:2-7   „Бог е казал: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.“                                                                               (Евреи 13:5)   През месеца на Рождество Христово постоянно чуваме празнични песни и гледаме коледни...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!