Погледни към кръста

Прочит: Римляни 5:6-11   „Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!“                                                                         (Римляни 5:10)  ...

Виж повече

Общуване с Бога

Прочит: 1 Солунци 5:12-18   „Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“                                                                            (Матей 18:20)   Вечер, когато слънцето залязва и съм свършила всичките си задължения, усещам...

Виж повече

В добро и в лошо

Прочит: 2 Царе 22:2-7   „В утеснението си призовах Господа и към моя Бог извиках; и от храма Си Той чу гласа ми и викът ми стигна до ушите Му.“                                                                             (2 Царе 22:7)   Благословения ли са това, или поредица...

Виж повече

Огън

Прочит: Яков 3:2-12   „А езикът е огън, цял свят от нечестие. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла.“                                                                                    (Яков...

Виж повече

Втори адвент

Прочит: Матей 1:18-25; Лука 1:28-38   „И Мария каза: Ето Господнята слугиня пред теб; нека ми бъде според твоите думи.“                                                                            (Лука 1:38)   Когато бях дете, всяко лято пътувахме от Тексас до Северна Каролина...

Виж повече

Съвършен пример

Прочит: Матей 11:25-30   „Вземете Моето иго върху себе си и научете се от Мен; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си.“                                                                              (Матей 11:29)   Наскоро отидох за пръв път на...

Виж повече

Навици

Прочит: Римляни 7:14-25   „… освежавай сърцето ми в Христос.“                                                                       (Филимон 1:20)   Макар че вече съм решила да следвам Исус, все още се увличам по стари навици, които са несъвместими с християнството. Въпреки...

Виж повече

Утешител

Прочит: Йоан 14:13-18   „И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки.“                                                                                    (Йоан 14:16)   Фермата, в която израснах, беше разположена на много ветровито и...

Виж повече

Красива музика

Прочит: Псалм 150:1-6   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“                                                                                  (Римляни 8:28)   Аз работя като държавен служител и...

Виж повече

Най-големият дар

Прочит: Яков 1:17-18   „… в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание… Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота…“                                                                           (Колосяни 1:15, 19)   Исус реши да дойде на...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!