Да се приближим

Прочит: Римляни 5:1-5   „Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“                                                                                           (Яков 4:8)   Докато обядвахме с приятеля ми, забелязах, че неговият стол се клати. Един от краката на...

Виж повече

Провал?

Прочит: 1 Коринтяни 3:6-11   „…Господ прави да расте.“                                                                     (1 Коринтяни 3:6)   Една от задачите ми по време на мисионерско пътуване до Камбоджа бе да обуча мисионери там да пишат размишления за „Духовна манна“...

Виж повече

Кой е моят ближен?

Прочит: Матей 25:31-40   „Но той, понеже искаше да оправдае себе си, каза на Исус: А кой е моят ближен?“                                                                                (Лука 10:29)   В четвъртък сутрин си гостуваме по съседски в квартала. Често у нас идва едно...

Виж повече

Искам доказателство!

Прочит: Изход 4:1-9   „А Моисей отговори: Но те няма да ми повярват, нито ще послушат думите ми, защото ще кажат: Не ти се е явил Господ.“                                                                        (Изход 4:1)   Огромен рояк пчели си направи кошер точно на стената...

Виж повече

Ценно време

Прочит: Матей 26:17-45   „И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме.“                                                                           (Матей 14:23)   Краят на земното служение на Исус наближаваше и Той преживяваше тежки изпитания, които Го...

Виж повече

Да бъде Твоята воля

Прочит: Лука 18:9-14   „И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“                                                                   ...

Виж повече

Пътят към дома

Прочит: Псалм 19:1-6   „Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“                                                                           (Притчи 3:6)   Тук, в провинциалната част на Тексас, особено през летните месеци, можеш да видиш красотата на...

Виж повече

Пътят

Прочит: Римляни 8:18-25   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“                                                                        (Римляни 8:28)   Докато карах по шосето, небето се изпълни с...

Виж повече

Бог ни обича

  Прочит: Псалм 147:1-9   „Понеже ти беше скъпоценен пред очите Ми… Не бой се, защото Аз съм с теб…“                                                                                (Исая 43:4-5)   Братовчедката на моята съпруга, Изабел, живее на върха на една крайбрежна дюна...

Виж повече

Насърчение за другите

Прочит: Деяния 11:19-26   „Понеже той беше добър човек, пълен със Святия Дух…“                                                                            (Деяния 11:24)   Моя приятелка беше преминала през много труден период. Далечно преместване, неочаквани здравословни...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!