Да извършим, каквото можем

Прочит: Марк 14:3-9   „Тя извърши това, което можеше…“                                                      (Марк 14:8)   Днешният прочит ни разказва за една жена, която изля много скъпо миро върху главата на Исус. Някои от свидетелите на тази случка осъдиха жената за...

Виж повече

Наставници

Прочит: 1 Солунци 2:7-12   „Желязо остри желязо; така и човек наостря лицето си срещу приятеля си.“                                                                         (Притчи 27:17)   Бог ме срещна с моя добър приятел Дълин в годината, в която почина баща ми – 1993...

Виж повече

Гласът на Спасителя

  Прочит: Йоан 10:2-4   „Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път; и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.“                                                                              (Исая 53:6)   Когато бях на осем години, с брат ми...

Виж повече

Камъчета в езерото

Прочит: Матей 22:34-40   „И който напои един от тези, малките, само с чаша студена вода в името на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.“                                                                           (Матей 10:42)   Мечтата ми е да...

Виж повече

Под повърхността

Прочит: Плачът на Йеремия 3:22-26   „Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа.“                                                       (Плачът на Йеремия 3:26)   Една мразовита януарска вечер забравих входната врата открехната. На сутринта открих...

Виж повече

Най-краткият път

Прочит: Йоан 14:1-7   „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.“                                                                                  (Йоан 14:6)   Чух да се говори, че на крайбрежието, не много далеч от моя дом...

Виж повече

Не се сравнявай с никого

Прочит: Римляни 12:6-8   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“                                                                              (1 Петр. 4:10)   Тръгнах си от библейския урок с...

Виж повече

Сила

Прочит: Ефесяни 6:10-18   „Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите.“                                                                             (Ефесяни 6:13)   Чувствах толкова силна болка в гърдите...

Виж повече

Срамуваш ли се?

Прочит: Лука 22:54-62   „Защото ако се срамува някой заради Мен… то и Човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Своя Отец със святите ангели.“                                                                                 (Марк 8:38)   Скоро разбрах, че...

Виж повече

Мъртви зони

  Прочит: Псалм 32:1-7   „Когато мълчах, овехтяха костите ми от охкането ми всеки ден… Признах греха си пред Теб… и Ти прости вината на греха ми.“                                                                          (Псалм 32:3, 5)   Преди няколко години планирах да...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!