Божии деца

Прочит: Лука 3:21-22   „… и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето благоволение.“                                                                                (Лука 3:22)   От няколко месеца постоянно...

Виж повече

Нов живот

Прочит: Йоан 15:1-11   „Пребъдвайте в Мен и Аз във вас.“                                                                    (Йоан 15:4)   Преди няколко дни видях една пеперуда на земята във вътрешния ни двор. Тя не помръдваше и помислих, че е мъртва. Взех я, за да я покажа на...

Виж повече

Изпитанието на времето

Прочит: Еклисиаст 2:9-11   „Да! Дори до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй, докато не разглася силата Ти на бъдещия род, Твоята мощ – на всички бъдещи поколения.“                                                                            (Псалм 71:18)   Със съпруга ми...

Виж повече

Да се адаптираш

Прочит: Битие 12:1-9   „Бог е прибежище и сила за нас… затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила и планините се преместили…“                                                                              (Псалм 46:1-2)   Планът ни беше съвсем прост: в понеделник...

Виж повече

По целия свят

Прочит: Псалм 67:1-7   „… както Ти, Отче, си в Мен и Аз в Теб, така и те да бъдат в Нас едно, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.“                                                                            (Йоан 17:21)   Всяка сутрин включвам компютъра си и с...

Виж повече

Бог е с нас

Прочит: 2 Тимотей 3:10-17   „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.“                                                                       (2 Тимотей 3:16)   Скоро летях над Аляска – красива снежна земя...

Виж повече

Сегашният момент

Прочит: Естир 4:1-17   „… кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това?“                                                                               (Естир 4:14)   Миналото лято бях в Африка и придобих съвсем друг поглед към живота. Един ден...

Виж повече

Есенни листа

Прочит: Филипяни 4:4-9   „… защото си ме развеселил, Господи, с делата Си; ще се радвам в делата на ръцете Ти.“                                                                            (Псалм 92:4)   Там, където живеем, цветовете на есента са великолепни. Зелените листа на...

Виж повече

Да обичаш ближния

Прочит: Марк 12:28-31   „Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази: „Да обичаш ближния си, както себе си.“                                                                                (Галатяни 5:14)   Съвсем скоро с жена ми Стефани се преместихме в нов...

Виж повече

Бог знае и може всичко

Прочит: Изход 3:1-10   „Там ангел Господен му се яви в огнени пламъци изсред един бодлив храст…“                                                                              (Изход 3:2)   Изплашена и изпълнена с чувство за несигурност, питах Бога: „Какво искаш да направя?...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!