Завещана вяра

Прочит: Псалм 71:1-9   „… на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.“                                                               (Второзаконие 6:7)   Миналата година празнувах...

Виж повече

Силна вяра

Прочит: Лука 10:1-12   „… завлякоха Ясон и някои от братята пред градоначалниците и викаха: Тези, които размириха света, дойдоха и тук.“                                                                     (Деяния 17:6)   Някои от съседите ни паркират колите си от едната...

Виж повече

Обгърнат от Божията любов

Прочит: Матей 9:20-22   „… Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели.“                                                                   (Матей 9:22)   Животът ми се промени, когато докторът ми каза, че ще се нуждая от специално приспособление, което да поддържа нормалната дейност...

Виж повече

Да оправим проблема?

Прочит: Псалм 1:1-6   „И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.“                                                                         (Деяния 2:42)   Когато с мъжа ми излязохме с велосипедите си една сутрин...

Виж повече

Трудолюбивите пчели

Прочит: Яков 1:2-4   „… изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.“                                                                                  (Яков 1:3)   Докато чистех в градината, наблюдавах как стотици пчели летят от цвят на цвят. Те събираха толкова много...

Виж повече

Съвпадение?

Прочит: Евреи 13:1-3   „Духа не угасвайте.“                   (1 Солунци 5:19)   Една ранна сутрин, след силна буря, седях на бюрото си в офиса. Когато вдигнах глава, видях на вратата да стои развълнуван млад човек. Поканих го да седне и той започна да ми разказва за...

Виж повече

Божията любов е изобилна

Прочит: 1 Коринтяни 13   „И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.“                                                                              (Битие 2:15)   Тази пролет засадих в градината сладки картофи. Те съвсем скоро се...

Виж повече

Прекалено зает?

Прочит: Псалм 81:6-13   „… и като си спомням сълзите ти, копнея нощем и денем да те видя, за да се изпълня с радост.“                                                                       (2 Тимотей 1:4)   Майка ми, която вече е на възраст, живее сама и е истински щастлива...

Виж повече

Да помним Бога

Прочит: Второзаконие 11:18-21   „Да ги написваш върху стълбовете на вратите на къщата си и на портите си, за да се умножат дните ви и дните на децата ви на земята, за която Господ се е клел на бащите ви…“                                                            (Второзаконие...

Виж повече

Повече, отколкото мислим

Прочит: Марк 6:30-44   „А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава…“                                                                    (Ефесяни 3:20-21)   Преди 20 години беше първото...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!