Не сме самотни

Прочит: Псалм 139:7-12   „Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен; Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.“ (Псалм 23:4)   Преди години се чувствах ужасно ненужен и самотен и тръгнах безцелно по един път. Някакъв шофьор...

Виж повече

Следвай Бога

Прочит: Йеремия 17:7-8   „Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ.“ (Йеремия 17:7)   За да отпразнуваме 11-годишнината от сватбата си, със съпруга ми отидохме на уроци по спортни танци – нещо, което винаги сме искали да направим...

Виж повече

Молитва за другите

Прочит: Ефесяни 6:18-20   „И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци…“ (1 Тимот. 2:1)   Наскоро спрях в един ресторант за бързо хранене и там ме обслужи една жена, която носеше на шията си кръстче, направено от пирони...

Виж повече

Отпечатъци

Прочит: 2 Коринтяни 1:3-7   „Благословен Бог (…) Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“ (2 Коринтяни 1:3-4)   Имам витрина, в която се намират...

Виж повече

Слънце след дъжда

Прочит: Псалм 34:1-8   „Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух.“ (Псалм 34:18)   През април 2008 година синът ни Ник, който беше тийнейджър, се самоуби. Той беше много обичан от нашето голямо семейство, както и от своите...

Виж повече

Жертва на хваление

Прочит: 2 Коринтяни 9:10-15   „На Теб ще принеса жертва на хваление и името Господне ще призова.“ (Псалм 116:17)   Този стих ме обърка, когато го прочетох за първи път. Как може хвалението да е жертва? Мислех, че жертвата е нещо трудно. Защо да е трудно да си благодарен и...

Виж повече

Постоянна подкрепа

Прочит: Яков 2:14-18   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“ (1 Петр. 4:10)   Бях в шок, когато на двайсетгодишна възраст животът ми се преобърна заради сериозно нараняване на долната част на...

Виж повече

Насърчители

Прочит: Деяния 11:19-30   „… като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да постоянстват в Господа с непоколебимо сърце.“ (Деяния 11:23)   „Вярвай в Бога“; „Ти променяш света“; „Днес ще се моля за теб“: тези и други подобни бележки бяха...

Виж повече

Запомнени думи

Прочит: Псалм 23:1-6   „Защото Божието слово е живо, действено…“ (Евреи 4:12)   Когато бях в пети клас, посещавах селско училище, в което имаше само една класна стая. Веднъж годишно имахме ден на талантите и там се състезавахме по четене и краснопис. За да се упражняваме, ни...

Виж повече

Пълната картина

Прочит: Исая 55:8-13   „Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ. Понеже като небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли – от вашите помисли.“ (Исая 55:8-9)  ...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!