Остави това на Бога

Прочит: 1 Петр. 1:13-25   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:5-6)   „Остави това на Бога“ – християните често се насърчават с тези думи. Случи ми се нещо, което...

Виж повече

На всяко място

Прочит: Матей 13:1-9   „Проповядвай словото, настоявай навреме и не навреме, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване.“ (2 Тимот. 4:2)   Един ден в автобуса, с който се прибирах от работа, бяхме само аз и един млад човек с кучето си. Седнах...

Виж повече

Промяна

Прочит: Битие 37:1-11   „И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край…“ (Евреи 6:11)   Когато си спомня как вдигах тежести, когато бях млад, се сещам, че не обичах да сменям тежестта. Понякога това отнема повече време, отколкото...

Виж повече

Крачка на вярата

Прочит: Матей 14:22-33   „А Той каза: Ела! И Петър слезе от ладията и вървеше по водата, за да иде при Исус.“ (Матей 14:29)   Предстоят ми изследвания в болница, за които трябва да отида сама. Обикновено ме придружава моята майка. Сега много се тревожа. Мисля си, че вероятно...

Виж повече

Карта

Прочит: Йоан 14:1-7   „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.“ (Йоан 14:6)   Винаги съм се учудвал на интереса на жена ми към пътните карти. Тя се е научила да ги разчита като дете, напътствала е семейството си и сега е нашият...

Виж повече

Живи примери

Прочит: Изход 25:8-30   „Според всичко, което ти показвам – образеца на скинията и образеца на всичките ѝ принадлежности, – така да я направите.“ (Изход 25:9)   Не мога да си представя как е изглеждала скинията само от описанието, което откриваме в Изход. Когато видях...

Виж повече

С любов

Прочит: Лука 15:11-32   „Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени)…“ (Ефесяни 2:4-5)   Два пъти на ден хвърлям семена на покрива, за да...

Виж повече

Гледай в пътя

Прочит: Притчи 4:25-27   „Очите ти нека гледат право напред и клепачите ти нека бъдат отправени право пред теб.“ (Притчи 4:25)   Петгодишната ми внучка се учи да кара колело без помощни колелета и много обича да караме заедно. Избирам терени без много движение и внимателно я...

Виж повече

Всяко дело

Прочит: Откровение 14:6-13   „… За да си починат от трудовете си; защото делата им следват след тях.“ (Откровение 14:13)   Теренът, на който тичах една студена сутрин, беше покрит със скреж. Когато погледнах назад, видях следи от обувките си върху тревата. Замислих се, че и...

Виж повече

Благодарно сърце

Прочит: Псалм 92:1-4   „Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце, ще разкажа всичките Твои чудесни дела.“ (Псалм 9:1)   Връщането на работа след пет седмици изолация заради пандемията ме караше да недоволствам и да се оплаквам. Дразнеше ме мисълта, че отново трябва да...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!