Велика любов

Прочит: Битие 1:26-31   „… Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там, и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.“ (Матей 17:20)   През лятото на 2018 г. отидохме на едноседмична планинска екскурзия в Колорадо заедно...

Виж повече

Бог изцери сърцето ми

Прочит: Матей 9:18-22   „Праведните извикаха и Господ послуша, и от всичките им беди ги избави. Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух.“ (Псалм 34:17-18)   Коленете ми пулсираха, изпитвах болка между плешките си, а...

Виж повече

Безусловна любов

Прочит: Осия 11:1-8   „Когато Израел беше младенец, тогава го възлюбих (…) Как да те предам, Ефреме? Как да те изоставя, Израелю?…“ (Осия 11:1, 8)   С мъжа ми имаме пет деца. Отглеждането им е свързано с някои предизвикателства. Единият ни син премина през тежък период...

Виж повече

Независимо от разстоянията

Прочит: Матей 8:5-13   „Стотникът Му отговори: Господи, не съм достоен да влезеш под покрива ми; но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее.“ (Матей 8:8)   Телефонът звънна, а беше твърде рано за добри новини. Полузаспал, приех обаждането от родителите ми. Сестра ми Мери...

Виж повече

С очите на любовта

Прочит: 2 Коринтяни 2:5-15   „Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него.“ (2 Коринтяни 2:14)   Когато се омъжих, имах котка на име Джуджу. Съпругът ми никога не беше гледал...

Виж повече

Да предложим това, което имаме

Прочит: Псалм 118:21-25   „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла…“ (Псалм 118:22)   Старата ми количка беше ръждясала, а двете ѝ дръжки бяха отново счупени след няколко поправки. Бях готова да я изхвърля, без да съжалявам. Но тогава един близък ми каза...

Виж повече

Да последваш призива

Прочит: Йоан 10:25-29   „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.“ (Йоан 10:27)   Горските патици правят гнездата си в кухини на дървета, които понякога са на 18 метра височина. Скоро след излюпването малките скачат от гнездото. Чувайки повика на майка...

Виж повече

Промяна на посоката

Прочит: Деяния 1:4-8   „И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух…“ (Матей 28:19)   Когато бях в медицинското училище, ходех редовно на църква, но съквартирантката ми не знаеше много за Бога. Тя обаче се...

Виж повече
Посланици на Христос

Посланици на Христос

Прочит: 2 Коринтяни 5:16-21   „И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога…“ (2 Коринтяни 5:20)   Посланиците на определени държави представляват техните граждани в чужди страни. Те имат функция на...

Виж повече

Наследство

Прочит: Псалм 145:1-13   „Едно поколение ще хвали делата Ти на друго и ще разказват за Твоето могъщество.“ (Псалм 145:4)   Семейната книга на майка ми пазеше спомен за оцеляването на родителите ѝ след руската революция от 1917 г. Религиозните преследвания принудили тях и още...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!