С отворени уши

Прочит: Притчи 2:1-10   „Защото Господ дава мъдрост, от устата Му излизат знание и разум.“ (Притчи 2:6)   Преди два дни малката ми дъщеря говореше по телефона с братовчед си. Преди да затвори, му каза: „Ще затварям, искаш ли да ми кажеш още нещо?“. Замислих се за тези думи –...

Виж повече

Надеждата на новия живот

Прочит: Матей 6:25-34   „Защото за дървото има надежда, че ако бъде отсечено, пак ще поникне, и че издънката му няма да изчезне…“ (Йов 14:7)   Бях се върнал от Натал, където бях прекарал седем дълги години със своето семейство. Бях на 50 години и предприемах ново начало след...

Виж повече

Радост и в скръбта

Прочит: Псалм 139:7-12   „Извикай към Мен и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш.“ (Йеремия 33:3)   След като майка ми почина от прогресиращо неврологично заболяване, аз започнах първия си семестър в колежа, постъпих на работа и изобщо продължих...

Виж повече

Скъпоценно миро

Прочит: Йоан 12:1-8   „Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исус и с косата си ги избърса, и къщата се изпълни с аромат от мирото.“ (Йоан 12:3)   Мария отиде при Исус, изля на нозете Му миро, помаза ги и ги избърса с косата си...

Виж повече

Отблизо

Прочит: Матей 25:31-46   „Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон.“ (Галатяни 6:2)   Два пъти годишно нашата църква прави почистване на две мили от близкото шосе. Разделяме се на две групи и тръгваме от двете посоки, докато се срещнем. Помня...

Виж повече

Небесният Отец

Прочит: Матей 7:7-11   „… Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“ (2 Коринтяни 1:4)   Когато ставаш родител, не ти дават книга с инструкции – учиш...

Виж повече

Без извинения

Прочит: Лука 14:15-20   „Друг каза: Купих си пет впряга волове и отивам да ги опитам; моля ти се, извини ме.“ (Лука 14:19)   Когато бях на осем, учителката ми каза, че пиша добре. Това беше първият път, когато някой ми каза, че съм добра в нещо. Като тийнейджърка, пишех...

Виж повече

Какво благословение!

Прочит: Псалм 19:7-11   „И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме…“ (Матей 14:23)   След като родителите ми станаха християни, всеки ден четяха Библията и се молеха. Първото копие от „Духовна манна“ получих от баща си, когато бях на 13 години. Майка ми...

Виж повече

Не сме сами

Прочит: Даниил 3:13-30   „… подкрепяни с пълна сила (…) да издържите и дълготърпите всичко с радост; като благодарите на Отца, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината…“ (Колосяни 1:11-12)   След прекараната в детската болница нощ с моята дъщеря...

Виж повече

Любовта се преумножава

Прочит: Левит 19:9-18   „Когато жънете в земята си, не жънете до границите на нивата си и не събирайте падналите в жътвата си класове (…) да го оставиш на сиромаха и на чужденеца…“ (Левит 19:9-10)   Студентската ни църковна група много се промени, когато започна да служи на...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!