Ръка за помощ

Прочит: Псалм 41:1-3   „Който угнетява бедния, нанася укор на Създателя, а който е милостив към бедните, показва почит към Него.“ (Притчи 14:31)   Много бързах, но ме спря червен светофар. Докато чаках, един бездомник се приближи към колата. Очаквах всякакви неприятности...

Виж повече

Молитва вместо страх

Прочит: Лука 18:1-7   „И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си?“ (Матей 6:27)   Бях свикнала да се притеснявам постоянно, което ме изпълваше със страх, тъга и объркване. Затова реших да обръщам всяка тревога в молитва. Понякога, докато се...

Виж повече

Облак свидетели

Прочит: Евреи 12:1-3   „Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита…“ (Евреи 12:1)   Стоях с вдигнати ръце, докато се опитвах да си поема дъх. Краката и дробовете ми горяха. Бях завършил...

Виж повече

Да бъдем светлина

Прочит: Матей 5:13-16   „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:16)   В един мрачен и облачен есенен ден отидох до магазина. Бях поразена, когато по пътя видях амброво дърво...

Виж повече

Истински приятел

Прочит: Филипяни 4:4-9   „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“ (Филипяни 4:6)   Последните две години работих в един християнски лагер. Първата година вярата ми ставаше по-силна и се радвах да нося...

Виж повече

Разходка

Прочит: Псалм 1:1-3   „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; ще се възвися между народите, ще се възвися на земята.“ (Псалм 46:10)   Много години преминавах бързо покрай гората, която се намираше от едната страна на главния път. За мен тя беше просто място с много дървета, нищо...

Виж повече

Скок във вярата

Прочит: Евреи 11:1-29   „А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“ (Евреи 11:1)   Преди известно време посетих една арт инсталация, озаглавена „Скок във вярата“. Тя представляваше черно и мрачно стълбище...

Виж повече

Моята отговорност

Прочит: Лука 10:25-37   „… Иди и ти прави така.“ (Лука 10:37)   На стената в офиса имам картина на Исус, Който е вдигнал глава нагоре и се смее с отворена уста. Когато един приятел я видя, каза тъжно: „Не мога да разбера как Бог може да се смее при толкова скръб по земята“...

Виж повече

Със сърцето

Прочит: Матей 13:18-23   „А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, който и дава плод…“ (Матей 13:23)   Мъжът ми беше блестящ лекар, но се пенсионира рано, защото страда от паркинсон. Гласът му отслабна и стана монотонен, затова понякога ми е трудно да...

Виж повече

В очакване

Прочит: Авакум 1:1-5   „На стражата си ще застана (…) и ще внимавам да видя какво ще ми говори Той и какво да отговоря на изобличителя си.“ (Авакум 2:1)   Едва ли има много неща, които могат да подложат вярата ни на такова изпитание, на каквото я подлага чакането. Колкото и...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!