Да преминеш през изпитанието

Прочит: Псалм 86:1-7   „… в деня на неволята си ще призова Теб, защото ще ме послушаш.“ (Псалм 86:7)   След сложна операция на рамото трябваше да прекратя много дейности и да прекарам дълъг период от време вкъщи. Чувствах силна тревога и според консултанта ми това се дължеше...

Виж повече

Това свято тайнство

Прочит: 1 Коринтяни 11:23-26   „И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.“ (Деяния 2:42)   Срещнах Ева през 1995 година, на едно събиране на комитета, който организира Световния молитвен ден в Австралия. Сприятелихме...

Виж повече

Миналогодишните лилиуми

Прочит: Откровение 21:1-5   „И Седящият на престола каза: Ето, подновявам всичко…“ (Откровение 21:5)   Миналата седмица забелязах в двора нещо, което ми беше убягвало през целия сезон. Толкова пъти бях минавал оттам и не бях забелязал няколко лилиума, които всеки момент щяха...

Виж повече

Послание от Бога

Прочит: Марк 5:21-43   „Тогава ще извикате към Мен и ще отидете, и ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам.“ (Йеремия 29:12)   Мъжът ми беше болен няколко дни и се притеснявахме, че може да е коронавирус. Живеем с родителите и малките си деца и мисълта, че може да са заразени...

Виж повече

Обичай всички

Прочит: Йоан 13:1-17   „Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.“ (Йоан 13:15)   Представям си сцената с измиването на краката от Евангелието според Йоан: Исус сваля горната Си дреха, взема престилка, препасва я и измива краката на Своите ученици. Не...

Виж повече

Дарът на молитвата

Прочит: Яков 5:13-16 „Каза им една притча как трябва всякога да се молят и да не отслабват…“ (Лука 18:1) Напоследък ме притеснява фактът, че комуникацията в съвременния свят е изключително трудна. Лекарите са толкова заети, че отнема седмици, дори месеци, за да се прегледаш. Преди...

Виж повече

Нов мир

Прочит: Псалм 121:1-8   „Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми? Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“ (Псалм 121:1-2)   През 2007 г. 29-годишният ми син Диън беше убит. Той обичаше хората, беше грижовен и даваше много. Скръбта, която...

Виж повече

Винаги навреме

Прочит: Исая 55:8-13   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.“ (Притчи 3:5)   През 2017 г. ми прекратиха трудовия договор. Това много ме разстрои. Как щях да си намеря работа, след като компаниите вече приключваха годината? Как щеше да оцелее...

Виж повече

Промяна

Прочит: Битие 1:20-23   „… да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината.“ (Ефесяни 4:24)   Когато дъщеря ми беше на четири години, ни дадоха една какавида в стъклен буркан. Аз ѝ обясних, че ще видим как гъсеница се превръща в красива...

Виж повече

Да откриеш мир

Прочит: Исая 66:10-13   „Защото така казва Господ: Ето, ще простирам към нея мир като река и славата на народите – като преливащ поток…“ (Исая 66:12)   Винаги, когато чета Исая 66, където пророкът говори за възстановяването на мира в Йерусалим, си спомням за времето на...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!