Най-добрият път

Прочит: Псалм 25:1-6   „Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти, научи ме на пътеките Си.“ (Псалм 25:4)   Един ден колежката ми доведе четиригодишния си син Хорхе в офиса. Той си поговори с нас и се приготви да си върви. Майка му го хвана за ръка, но той започна да се...

Виж повече

Моите ближни

Прочит: Лука 10:25-37   „Кой от тези трима ти се вижда да се е показал ближен на нападнатия от разбойниците? Той отговори: Онзи, който му показа милост. Исус му каза: Иси и ти прави така.“ (Лука 10:36-37)   Обадих се на телефона за компютърни повреди и ми казаха да почакам...

Виж повече

Да се хванем за Бога

Прочит: Марк 5:21-34   „Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен; Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.“ (Псалм 23:4)   След като ми оперираха коляното, жена ми постави специални дръжки из къщата, за да мога да ходя. Те...

Виж повече

С вяра

Прочит: Йоан 14:15-31   „Исус му каза: Понеже Ме видя, Тома, ти повярва; блажени онези, които, без да видят, са повярвали.“ (Йоан 20:29)   Живея в двуетажна къща. Майка ми глади на долния етаж и когато перем, аз трябва да ходя по стълбите с всичките дрехи. Докато се опитвам...

Виж повече

Служението на моя син

Прочит: Деяния 20:32-35   „… да помните думите на Господ Исус, как Той е казал: По-блажено е да дава човек, отколкото да получава.“ (Деяния 20:35) Преди седем години синът ми започна да изпитва силни болки в гърба и нищо не помагаше. След продължителни опити да облекчи болката...

Виж повече

Да не се тревожим

Прочит: Лука 12:22-34   „Ако постъпвате според наредбите Ми и пазите заповедите Ми и ги изпълнявате, тогава ще ви давам дъждовете на времето им и земята ще дава плодовете си, и полските дървета ще дават плода си.“ (Левит 26:3-4)   Мъжът ми е израснал с работа в градината и...

Виж повече

Подкрепяща десница

Прочит: Псалм 139:1-12   „Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти и Твоята десница ще ме държи.“ (Псалм 139:9-10)   През 2014 година със семейството ми се преместихме от Пакистан в Канада. Въпреки че не живеехме зле...

Виж повече

В тишината

Прочит: 2 Тимот. 1:5-10   „А Бог на мира (…) дано ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него…“ (Евреи 13:20-21)   „Съжалявам, нямаше какво повече да направим – каза лекарят от Спешно отделение на...

Виж повече

Да преместваме планини

Прочит: Матей 17:14-20   „… Защото, истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там, и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.“ (Матей 17:20)   Когато се върнах от големия град в малкото си родно градче...

Виж повече

Остави всичко на Бога

Прочит: Римляни 12:9-21   „На никого не връщайте зло за зло…“ (Римляни 12:17)   Атмосферата в офиса ми беше напрегната. Началникът ми ме беше порицал и се чувствах наранена. По-късно, докато мислех за обвиненията му, част от които бяха безпочвени, гневът се надигна в сърцето...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!