Божията любов

Прочит: Ефесяни 3:14-21   „Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам: Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш?“ (Псалм 8:3-4)   Някога чувствали ли сте се малки, докато гледате звездното...

Виж повече

Бог няма да ни изостави

Прочит: 3 Царе 8:54-61   „Дано Господ, нашият Бог, бъде с нас, както е бил с бащите ни. Да не ни изостави, нито да ни отхвърли!“ (3 Царе 8:57)   През 2001 г. едно семейство в квартала преживя ужасна трагедия. В дома им пламна пожар. Никой не беше в къщата, но тя изгоря...

Виж повече

Благодарност

Прочит: Исая 41:8-14   „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение…“ (Филипяни 4:6)   Имам страх от удавяне, затова последователно избягвах водата. Преди да навърша 40 години, реших да се изправя пред този...

Виж повече

Изгубени и намерени

Прочит: Лука 15:3-7   „Скитах се като изгубена овца; потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди.“ (Псалм 119:176)   Преди няколко години кучето на баба и дядо – Лейди – изчезна. Търсиха я навсякъде – на полето, в гората, из града. Нямаше я една седмица и те почти...

Виж повече

Давай най-доброто

Прочит: Евреи 11:1-6   „А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.“ (Евреи 11:6)   В едно интервю, което дадох за телевизията, репортерът ме попита дали съжалявам, че...

Виж повече

Усърдна молитва

Прочит: 1 Солунци 5:16-24   „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“ (Яков 5:16)   Когато бях малък, живеехме на 2000 мили от родителите на баща ми. Виждах ги много рядко. Те не разполагаха с големи възможности, но баба ми изпращаше малки подаръци на всеки...

Виж повече

Обикновени моменти

Прочит: Матей 10:29-31   „А на вас и космите на главата са всички преброени.“ (Матей 10:30)   Преди години чух невероятна песен по радиото и се влюбих в нея. Запомних я само от едно слушане. Искаше ми се да знам как се казва, за да си я купя и да я слушам постоянно. Няколко...

Виж повече

Споделена утеха

Прочит: 2 Коринтяни 1:3-7   „Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме...

Виж повече

Важните неща

Прочит: Матей 14:13-23   „И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме. И като се свечери, Той беше там сам. (Матей 14:23)   Веднъж се опитах да направя хляб. Трябваше да сложа само четири съставки: брашно, вода, сол и мая. Колко щеше да е трудно? Замесих...

Виж повече

Преходни царства

Прочит: Матей 6:19-24   „Така казва Господ: Проклет да бъде онзи човек, който уповава на човека и прави плътта своя мишца, и чието сърце се отдалечава от Господа (…) Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ.“ (Йеремия 17:5, 7)  ...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!