Една случайна среща

Прочит: Марк 12:38-44   „И повика учениците Си и им каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата…“ (Марк 12:43)   Когато бях на 11 години, ме изпратиха във възстановителен център заради тежката ми астма. През първата седмица...

Виж повече

Творецът

Прочит: Псалм 8:1-9   „Достоен си, Господи наш  и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.“ (Откровение 4:11)   Невероятният мащаб и детайлността на сътворението ме убеждават, че има...

Виж повече

Историята на едно раждане

Прочит: Лука 1:57-66   „А той поиска дъсчица и написа тези думи: Йоан му е името. И те всички се зачудиха.“ (Лука 1:63)   Един ден снаха ми помоли да ѝ разкажа как синът ни се е родил. В нейната традиция на коренна американка тези истории имат важно значение. Тя познаваше...

Виж повече

Усилията на всички са ценни

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-20   „Защото както имаме много части в едно тяло, но не всички части имат същата служба, така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос (…) имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат…“ (Римляни 12:4-6)   Седях в църквата и се...

Виж повече

Да внимаваме с гнева

Прочит: Ефесяни 4:25-32   „Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.“ (Псалм 103:8)   Един ден, докато се прибирах от работа, една кола ми пресече пътя и почти се удари в мен. Ядосах се и исках да спра шофьора, за да изразя гнева си лично, но си спомних за...

Виж повече

Знаци за Божието присъствие

Прочит: Изход 3:1-12   „И Йоан свидетелства, като каза: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.“ (Йоан 1:32)   В един от последните дни от живота на дядо със семейството ми излязохме от хосписа, където той беше настанен, за да се поразходим. Отидохме...

Виж повече

Неочаквани благословения

Прочит: Лука 11:1-10   „Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.“ (Марк 11:24)   Отгледан съм в християнско семейство и са ме учили на силата на молитвата. През годините съм развивал различни молитвени навици. За...

Виж повече

Най-доброто, което имаме

Прочит: 2 Коринтяни 10:12-18   „Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господнята слава изпълни скинията.“ (Изход 40:34)   Често попадам в капана на сравняването с другите. Обикновено сравнявам духовното си ниво и ангажираността си в служението с тези на останалите...

Виж повече

Утеха в загубата

Прочит: Йоан 11:28-37   „Исус се просълзи.“ (Йоан 11:35)   „Нищо повече не може да се направи.“ Когато дъщеря ми ми каза, че съпругът ѝ ще постъпи в хоспис, не намерих думи за молитва. Как да се моля за един млад човек, който си отива от рак? Как да изразя мъката на хората...

Виж повече

Проект в развитие

Прочит: Откровение 3:15-16   „Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси?“ (Яков 2:14)   Докато прибирах приборите днес, се загледах в един от тях, който е от силикон и е нещо средно между шпатула и лъжица. За мен този...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!