Огнен стълб

Прочит: Изход 13:17-22   „И Господ вървеше пред тях (…) нощем в огнен стълб, за да им свети…“ (Изход 13:21)   Огънят в задния двор е един от любимите ми спомени от детството. Наскоро съседите организираха такова събиране. Носеше се ароматът на пушек от горящите дърва, а...

Виж повече

Нещо ново

Прочит: 1 Петр. 4:12-19   „Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно…“ (1 Петр. 4:12)   Една легенда разказва за готвач, който преди 2000 години приготвял ястие. Сместа от няколко обичайни съставки...

Виж повече

Благодарствена картичка

Прочит: Евреи 10:19-25   „… нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела…“ (Евреи 10:24)   Аз участвам в две служения на нашата църква. Тя не е голяма и понякога изглежда, сякаш няколко човека вършат цялата работа. Затова е лесно да се...

Виж повече

Смирение

Прочит: Филипяни 2:3-11   „Надигнато око и горделиво сърце, които за нечестивите са светилник, е грях.“ (Притчи 21:4)   Една от радостите, които ми донесе пенсионирането, е повече време за Библията. Изненадан съм колко много стихове и истории са свързани със смирението. Това...

Виж повече

С какво да помогна?

Прочит: Изход 35:20-35   „… ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части, един на друг. И (…) имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат…“ (Римляни 12:5-6)   Не обичам готвенето и миенето на съдове, затова когато в църквата се организира...

Виж повече

Божията слава

Прочит: Битие 2:4-9, 15   „… Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш? А Ти си го направил само малко по-нископоставен от ангелите и със слава и чест си го увенчал.“ (Псалм 8:4-5)   Топлите пролетни дни изкарват язовците и със съпруга ми зачакахме с...

Виж повече

Да нахраним гладните

Прочит: Матей 14:13-21   „А Той им каза: Донесете ги тук при Мен (…) И всички ядоха и се наситиха…“ (Матей 14:18, 20)   Жена ми е израснала в северната част на щата Индиана. Майка ѝ, Мириам, беше учителка и домакиня, а баща ѝ, Хенри – фермер и началник на пощата. Скромният им...

Виж повече

Здрави корени

Прочит: Йезекиил 2:8-3:3   „Блажен онзи човек, който (…) се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ.“ (Псалм 1:1-2)   След урагана „Флоренс“ младият дъб в нашия двор се беше наклонил и почти се беше изтръгнал от корените. С мъжа ми го бяхме...

Виж повече

Божията изобилна любов

Прочит: Исая 41:8-10   „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“ (Исая 41:10)   Имам вродена слабост на ахилесовото сухожилие и затова куцам. Родителите ми ме водиха...

Виж повече

Заедно в Духа

Прочит: 4 Царе 2:1-12   „След като преминаха, Илия каза на Елисей: Поискай какво да направя за теб, преди да бъда отнет от теб. Елисей отвърна: Моля, нека да бъде в мен двоен дял от духа ти.“ (4 Царе 2:9)   Преди известно време получих имейл с молитвена нужда за приятел...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!