Добро дело

Прочит: Галатяни 6:7-10   „Да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.“ (Галатяни 6:9)   Жена ми много обича да работи в красивата ни цветна градина. Но тя има и много други задължения – ходи на работа, доброволка е в една местна...

Виж повече

Както никога преди

Прочит: Деяния 3:1-10   „И като го хвана за дясната ръка, го вдигна; и в същия миг краката и глезените му добиха сила. И той, като скочи, изправи се и проходи…“ (Деяния 3:7-8)   Често си мисля, че положението на моето семейство никога няма да се промени. Никога няма да имаме...

Виж повече

Мозайка

Прочит: 2 Коринтяни 4:7-12   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28)   Докато се прибирах от екскурзия, попаднах на едно място, където видях изумителна къща. Отвън изглеждаше съвсем...

Виж повече

Архитектът на живота

Прочит: Матей 7:24-27   „Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му.“ (Притчи 16:9)   Докато растях, много исках да знам как ще се развие животът ми. Може би щях да стана добър футболист или успешен бизнесмен. Но в тийнейджърска възраст всичко се...

Виж повече

Чети напътствията

Прочит: Псалм 119:89-104   „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105)   Правенето на замазка не би трябвало да е толкова трудна работа, но резултатът от моя опит не беше добър. Осъзнах, че съм допуснала любимата си грешка – не прочетох...

Виж повече

Пусни се

Прочит: Ефесяни 4:29-32   „Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махнат от вас…“ (Ефесяни 4:31)   Когато бях на 13 години, заведох телето, което отглеждах, на изложение. Грижех се за него още от раждането му. Беше толкова бяло и пухкаво, че...

Виж повече

Съкровища

Прочит: Матей 6:19-21   „А си събирайте съкровища на небето…“ (Матей 6:20)   Със семейството ми емигрирахме от Индия в САЩ през 80-те години на миналия век. Опаковахме багажа, взехме си довиждане с всички и с родителите ми и двете ми сестри се запътихме към новата си страна...

Виж повече

Какъв е планът?

Прочит: Изход 13:17-22   „И Господ вървеше пред тях – денем в облачен стълб, за да ги води по пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, за да пътуват денем и нощем.“ (Изход 13:21)   След завършването на гимназията имах много идеи и възможности, но нямах ясен план за своето...

Виж повече

Нещо ново

Прочит: Йоан 15:9-17   „Както Отец възлюби Мен, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.“ (Йоан 15:9)   Спомням си как, когато бях в началното училище, няколко деца с недоволство коментираха, че по време на Великия пост трябва да се откажат от бонбоните. Но в това...

Виж повече

Сила

Прочит: Псалм 61:1-3   „Послушай вика ми, Боже, внимавай в молбата ми.“ (Псалм 61:1)   Един ден, докато се приготвях да отида на работа, се обади баща ми и ми каза, че майка ми е починала в съня си. Сърцето ми се сви. Звъннах на началника си, за да предупредя, че не мога да...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!