Моята роля

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-20   „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен…“ (Псалм 139:14)   Обичам да се разхождам около блока и да се радвам на многото пъстроцветни цветя. Всички те цъфтят и превръщат градината в красив килим, без да полагат никакви усилия. Един...

Виж повече

Божие дете

Прочит: Матей 25:35-40   „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40)   С жена ми и внука ми бяхме на пазар и вече се приготвяхме да се прибираме. Тогава видяхме един човек...

Виж повече

Изворът на добротата

Прочит: Колосяни 1:9-14   „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“ (Филипяни 4:13)   Заведох непокорното си коли Мисти на училище за кучета, за да се научи на добри маниери. Треньорът постигна забележителен резултат. Впечатли ме доброто му отношение към животните и...

Виж повече

Гледай към Исус

Прочит: Матей 14:22-33   „Прати от височината, взе ме, извлече ме от големи води.“ (Псалм 18:16)   Майка ми почина, когато бях на двайсет години, без да може да се радва на петте ми деца. Тя беше щастлива баба на 22 внучета и обичаше да бъде с всяка от дъщерите си, както и с...

Виж повече

В чакалнята

Прочит: 1 Йоан 4:7-15   „Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога.“ (1 Йоан 4:7)   Чаках в приемната на лекаря, когато в помещението влезе млад мъж. След като мина през рецепцията, той седна до мен...

Виж повече

Подновена надежда

Прочит: Исая 40:27-31   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“ (Исая 40:31)   Чантата беше на задната седалка и колата вече тръгваше. Подготвях се да пътувам дълго, за...

Виж повече

Бог се грижи

Прочит: Филипяни 4:4-14   „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“ (Филипяни 4:19)   Бяхме пътували цяла нощ с автобус. По пътя си пеех една християнска песен. Изведнъж останалите се присъединиха. От двете страни на пътя...

Виж повече

С вяра

Прочит: Лука 1:46-55   „И Мария каза: Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой.“ (Лука 1:46-47)   Няколко месеца след като се оженихме, съпругът ми почувства, че е призован на служи като пастор. За да последва този призив, трябваше да променим...

Виж повече

Дарът на другите

Прочит: 1 Солунци 2:9-13   „Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието слово; и като се взирате в свършека на техния начин на живеене, подражавайте на вярата им.“ (Евреи 13:7)   Синът ми е едва на четири, но всичко в него – от дрехите до новата...

Виж повече

Има надежда

Прочит: Псалм 63:1-8   „… понеже Ти си бил помощ за мен и под сянката на Твоите крила ще се радвам.“ (Псалм 63:7)   „Едно, две, три…“ – докато проверяващият отчиташе грешките ми, разбрах, че не съм преминала изпита за шофьорска книжка. Толкова много се бях подготвяла. Бях...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!