Молитва

Прочит: Ефесяни 6:12-18   „… като се молите в Духа на всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии…“ (Ефесяни 6:18)   Една вечер съпругът ми се прибра в много лошо здравословно състояние и получи кръвоизлив...

Виж повече

Усмивка

Прочит: Числа 6:22-27   „Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост!“ (Числа 6:25)   Всяка сутрин прекарвам времето от 4 до 6 часа в молитва и размишление. Мисля, че това е най-удобното време за разговор с Бога, хвала и благодарност. Докато размишлявах над...

Виж повече

Урок по прошка

Прочит: Яков 1:19-25   „На които простите греховете, простени са им; на които задържите, задържани са.“ (Йоан 20:23)   Преди години водех неделни уроци за деветокласници. Една неделя след трудна седмица влязох в класната стая и заварих пълен безпорядък – имаше хартия...

Виж повече

Християнско наследство

Прочит: Римляни 12:9-21   „… какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“ (Михей 6:8)   Един ден, докато се занимавах със сложно за приготвяне ястие, въздъхнах и си казах на глас: „С какво ли ще ме запомнят, когато...

Виж повече

Спокоен сън

Прочит: Псалм 121:1-8   „Уповавай на Господа от все сърце…“ (Притчи 3:5)   Когато бяхме деца, една нощ по-малкият ми брат сънува кошмар. Прегърнах го и му казах да се връща в леглото, но той отвърна, че кошмарът се връща всеки път, когато затвори очи. Предложих му да поговори...

Виж повече

Добро дело

Прочит: 1 Петр. 4:9-11   „Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте.“ (Матей 25:35)   Мисионерската ни група добави към цитирания стих: „закъсах на пътя и ми помогнахте“. Докато пътувахме към Джорджия, бусът ни се повреди...

Виж повече

Такъв, какъвто съм

Прочит: 2 Коринтяни 12:6-11   „… Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“ (2 Коринтяни 12:9)   Много от приятелите ми християни имат конкретни представи за това как трябва да се държи християнинът. Аз съм много общителен и...

Виж повече

Едно червено перо

Прочит: Псалм 91:1-6   „Пази ме като зеница на око; скрий ме под сянката на крилата Си…“ (Псалм 17:8)   Както се очакваше, през града ни преминаха ужасни бури, но след това слънцето грееше по-ярко от обикновено. Въпреки това се чувствах толкова прекършена, колкото клоните...

Виж повече

На неочаквано място

Прочит: Ефесяни 2:1-10   „Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“ (Ефесяни 2:10)   Стриптийз клубовете не са типичното място, където се очаква да отидат християни, които си търсят приятели. Но от години...

Виж повече

Бог знае

Прочит: Матей 6:25-33   „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“ (Матей 6:33)   Една жена, която работеше под мое ръководство в продължение на 35 години, пожела да кажа нещо за нея, преди да се оттегли в пенсия. С радост се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!