Утеха и мир

Прочит: 2 Коринтяни 1:1-7   „… Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“ (Филипяни 4:7)   Църквата беше шокирана, когато съпругата на пастора – Сюзън, почина внезапно на 55-годишна възраст. Тя се грижеше за майка си в друг...

Виж повече

Изненадващ гост

Прочит: Евреи 2:5-18   „Понеже и Онзи, Който освещава, и онези, които се освещават, всички са от Един Отец; затова Той не се срамува да ги нарича братя…“ (Евреи 2:11)   Един от най-ранните ми детски спомени е как баба и дядо ни изненадаха, като дойдоха на гости неочаквано. Те...

Виж повече

Възстановени съдове

Прочит: Псалм 36:5-9   „Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух.“ (Псалм 34:18)   Винаги съм се възхищавал на традиционния японски метод „кинцуги“, при който счупени керамични съдове се залепват с лепило, смесено със...

Виж повече

В защита

Прочит: Лука 10:25-37   „И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.“ (Матей 7:12)   Един ден видях как съучениците ми се подиграват на момиче от нашия клас. Бяха я наобиколили и ѝ...

Виж повече

Радост

Прочит: Яков 1:2-6, 12-17   „Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания…“ (Яков 1:2)   От дете смело се боря с пчелите, скунксовете и тръните, за да събирам диви къпини и да се радвам на неповторимите зимни пайове. Преди известно време се бях...

Виж повече

Винаги близо

Прочит: Псалм 139:7-10   „Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското.“ (1 Коринтяни 13:11)   При един свой експеримент психологът Жан Пиаже забелязал, че бебета до шестмесечна възраст имат интерес...

Виж повече

Различни нужди

Прочит: Филипяни 4:10-20   „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“ (Филипяни 4:19)   Всеки петък хората отиват на фермерския пазар близо до моята къща, за да си купят месо и млечни продукти. Всеки търси това, от което има нужда...

Виж повече

Лептата на вдовицата

Прочит: Марк 12:41-44   „… Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата…“ (Марк 12:43)   Когато бях за първа година във военноморската академия в Анаполис, спряхме с кораб в Лисабон. По време на разходката из красивите павирани...

Виж повече

Да се освободим от боклука

Прочит: Римляни 6:1-13   „И така, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, за да не се покорявате на неговите страсти.“ (Римляни 6:12)   Под палещите лъчи на слънцето около 70 човека – участници в една инициатива за почистване – се бяхме заели с едно много замърсено...

Виж повече

Безкрайна любов

Прочит: Йов 42:10-13   „И Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си; и Господ даде на Йов двойно повече, отколкото имаше преди.“ (Йов 42:10)   Малко след като навърших 40 години, здравето ми започна да се влошава. Нямах апетит, не можех да спя...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!