Сила в слабостта

Прочит: 2 Коринтяни 12:6-10   „… Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена…“ (2 Коринтяни 12:9)   Една стара християнска песен започва с думите: „Изобщо не се чувствам уморен“. По-нататък се казва, че дори когато пътят пред нас не е лесен...

Виж повече

Живот с благодарност

Прочит: Лука 17:11-19   „А един от тях, като видя, че е изцелен, върна се и със силен глас славеше Бога, и падна на лице при нозете на Исус и Му благодареше.“ (Лука 17:15-16)   В няколко страни по света, включително моята родна Бразилия, хората празнуват Деня на...

Виж повече

Стъпка по стъпка

Прочит: Филипяни 3:12-14   „… не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност.“ (Плачът на Йеремия 3:22-23)   Нося фитнес гривна, която отчита колко крачки правя на ден. Понякога със семейството ми изминаваме повече от 30000 крачки из улиците...

Виж повече

Божи деца

Прочит: Матей 22:34-40   „Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски; защото вие всички сте едно в Христос Исус.“ (Галатяни 3:28)   В средата на 50-те години на миналия век бях тийнейджър и работех с няколко мъже като доставчик на пуйки...

Виж повече

Какво е животът ми?

Прочит: Яков 4:13-17   „… вие не знаете какво ще бъде утре. Какво е животът ви?“ (Яков 4:14)   Докато се обучавах за учител, трябваше да въведа наградите в учебния процес. Децата получаваха стикери за добро поведение и успешно изпълнени задачи и в определени дни можеха да ги...

Виж повече

Да растем

Прочит: Колосяни 3:1-11   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“ (2 Коринтяни 5:17)     Един ден разглеждах цветните лехи и забелязах, че са обрасли с трева и бурени. Реших да се заема с тях и да ги почистя...

Виж повече

Прошка

Прочит: Псалм 103:1-13   „Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е въздал според беззаконието ни (…) колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.“ (Псалм 103:10, 12)   Казвал съм и съм правил много неща, с които не се гордея. Когато...

Виж повече

Огнен стълб

Прочит: Изход 13:17-22   „И Господ вървеше пред тях (…) нощем в огнен стълб, за да им свети…“ (Изход 13:21)   Огънят в задния двор е един от любимите ми спомени от детството. Наскоро съседите организираха такова събиране. Носеше се ароматът на пушек от горящите дърва, а...

Виж повече

Нещо ново

Прочит: 1 Петр. 4:12-19   „Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно…“ (1 Петр. 4:12)   Една легенда разказва за готвач, който преди 2000 години приготвял ястие. Сместа от няколко обичайни съставки...

Виж повече

Благодарствена картичка

Прочит: Евреи 10:19-25   „… нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела…“ (Евреи 10:24)   Аз участвам в две служения на нашата църква. Тя не е голяма и понякога изглежда, сякаш няколко човека вършат цялата работа. Затова е лесно да се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!