Божият призив

Прочит: Изход 4:10-13 „Тогава Мойсей каза: Моля Ти се, Господи, прати някой друг вместо мен.“ (Изход 4:13) Преди няколко години, по молба на хората от нашата малка църква, пасторът подготви библейски урок за това как можем да съживим църквата, за да расте, и да насърчим повече хора да...

Виж повече

Мир в молитвата

Прочит: Яков 5:13-18 „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“ (Филипяни 4:6-7) Аз страдам от силно безпокойство и знам...

Виж повече

Милост

Прочит: Лука 7:11-16 „А на вас, братя, да не ви дотяга да вършите добро.“ (2 Солунци 3:13) Един млад човек често идваше на работното ми място, за да ме моли за пари или друга помощ. Понякога съм му давал с готовност, друг път – с явно нежелание, защото въпреки обещанията да промени...

Виж повече

Като това дърво

Прочит: Псалм 1:1-6 „Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; във всичко, което върши, ще благоуспява.“ (Псалм 1:3) Преди години баща ми подари на семейството брадфордска круша. През следващото лято валя много малко и аз...

Виж повече

Близо до нас

Прочит: Йоан 11:32-44 „Исус се просълзи.“ (Йоан 11:35) На същия ден, в който пиша това размишление, преди 34 години, в Деня на бащата с майка ми бяхме застанали до болничното легло на татко, за да се сбогуваме с него. През всички тези години той ми липсва. Въпреки личната си болка...

Виж повече

Спасени и привдигнати

Прочит: Исая 46:3-4 „Даже до старостта ви Аз съм същият и докато побелеете, Аз ще ви нося. Аз ви направих и Аз ще ви държа. Да! Аз ще ви нося и избавям.“ (Исая 46:4) Преди няколко години видях ново растение близо до верандата. Не знаехме какво точно е, но когато започна да расте...

Виж повече

Една прегръдка

Прочит: Псалм 103:13-18 „И така, остават тези трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.“ (1 Коринт. 13:13) Когато бях на 14 години, баща ми претърпя инцидент и получи сериозна мозъчна травма. Няколко дни едва ходеше, защото имаше силни болки. Възстановяването отне...

Виж повече

Как да се моля

Прочит: Римляни 8:25-28 „Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.“ (Римляни 8:26) „Голяма палавница“ – каза лекарката, когато със съпруга ми заведохме едногодишната си дъщеря на...

Виж повече

Един по един

Прочит: Йоан 1:35-50 „А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха.“ (Деяния 2:47) Още с първите уроци по математика много се интересувах от единицата. Само по себе си, числото едно няма голяма стойност. Дори когато се умножи по себе си, остава едно. Но когато...

Виж повече

Възможности всеки ден

Прочит: Деяния 26:12-18 „И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.“ (Марк 16:15) Със съпруга ми не сме посочили, че не желаем да получаваме телефонни обаждания с рекламни цели, затова редовно ни се обаждат търговски агенти. Един ден съпругът...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!