Божите обещания

Прочит: 2 Петр. 3:8-18   „Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат на покаяние.“ (2 Петр. 3:9)   Когато бях тийнейджър, ме заведоха в една група за анонимни...

Виж повече

Бог ще се погрижи

Прочит: Псалм 23:1-3   „Освежава душата ми; води ме през прави пътеки заради името Си.“ (Псалм 23:3)   Една нощ се събудих изпълнена с тревога, която започна да нараства като търкаляща се снежна топка. Притеснявах се за нещата, в които смятах, че съм се провалила. Списъкът с...

Виж повече

Служение с любов

Прочит: Йоан 13:31-35   „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“ (Йоан 13:35)   Докато учех в училището за медицински сестри, прекарах няколко седмици в педиатричното отделение на една болница в Джорджия. Един от малките пациенти, за които...

Виж повече

С искрено сърце

Прочит: 1 Петр. 4:1-11   „Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии слова; ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исус Христос…“ (1 Петр. 4:11)   Един от отговорниците за...

Виж повече

Вина

Прочит: Исая 6:1-7   „И като го допря до устата ми, каза: Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти бе отнето и грехът ти бе умилостивен.“ (Исая 6:7)   Остават ми 246 дни до освобождаването от затвора. Докато се подготвям да се върна обратно в обществото, моля Бог...

Виж повече

Напоявани от словото

Прочит: Псалм 1:1-6   „Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва…“ (Псалм 1:3)   През пролетта на 2017 г. пустинната част на Америка привлече огромни групи туристи от целия свят. Те идваха, за да станат свидетели...

Виж повече

Духовни инструменти

Прочит: 1 Йоан 3:16-24   „Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.“ (Галатяни 5:25)   Като бях малък, татко често ме вземаше да му помагам в неговия зидарски занаят. Инструментите, които ме интригуваха най-много, бяха отвесът и нивелирът. Отвесът е нещо като махало, а...

Виж повече

Потопени в благодатта

Прочит: 4 Царе 5:1-14   „Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен.“ (Псалм 51:10)   В днешния прочит Нееман отиде при Елисей с надеждата да бъде излекуван от проказа. Това, което го разгневи, беше вестта, че трябва да се потопи в Йордан, за да...

Виж повече

Нови начини

Прочит: 2 Коринтяни 5:18-20   „… стига само да завърша пътя си и служението, което приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат.“ (Деяния 20:24)   Когато станах християнка преди 25 години, приех много сериозно думите от Матей 28:19: „идете и...

Виж повече

Чудно сътворени

Прочит: Псалм 139:1-14   „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това.“ (Псалм 139:14)   Заради цвета на кожата си понасях много подигравки в детството – викаха ми „въглен“. Това се отрази сериозно на самочувствието ми...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!