Искам да служа

Прочит: Псалм 139:1-10   „Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато говорят те, Аз ще слушам.“ (Исая 65:24)   Подтикнат от силата на Святия Дух, бях помолил Исус да бъде Господ и Спасител на моя живот. Започнах да уча от Библията и от християнски писатели много неща...

Виж повече

Покана от Бога

Прочит: Йоан 14:12-14   „И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.“ (Йоан 14:13)   На 23 години се омъжих за човек, който не беше християнин. Животът ни беше много динамичен – ръководехме училище. Аз постоянно се молех той да повярва...

Виж повече

Вярата на баба

Прочит: Второзаконие 6:1-9   „Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее.“ (Притчи 22:6)   Докато растях, виждах как баба чете Библията на глас всяка вечер, преди да си легне. Когато бях по-малка, се чудех защо го...

Виж повече

Божията утеха

Прочит: Псалм 4:1-8   „Спокойно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност.“ (Псалм 4:8)   Една съботна нощ, докато с жена ми приспивахме внуците си, научих много ценен урок за Бога. Прочетох няколко приказки и сложих по-малкия в леглото му...

Виж повече

Обичай като Исус

Прочит: Йоан 13:1-15   „А преди празника Пасха Исус (…) като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.“ (Йоан 13:1)   Подозирам, че всеки от нас е бил предаван от някого. В такива случаи сме склонни да обърнем гръб на предателите. Обидата може да е толкова...

Виж повече

Радост

Прочит: Псалм 104:10-28   „… Свят, свят, свят Господ на Силите! Славата Му изпълва цялата земя.“ (Исая 6:3)   Седях до прозореца, гледах как дъждът пада по листата на дърветата и си мислех през колко неща преминах в лечението на рака – пет курса химиотерапия, трансплантация...

Виж повече

В Божието присъствие

Прочит: Марк 3:13-19   „След това се изкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които искаше (…) И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват, и да имат власт да изгонват бесове.“ (Марк 3:13-15)   От известно време прекарвам повече време с...

Виж повече

Следвай маркировката

Прочит: Притчи 4:10-18   „Защото този Бог е наш Бог до вечни векове; Той ще ни ръководи дори до смърт.“ (Псалм 48:14)   Ходя да се катеря в горите на тихоокеанския северозапад и често обърквам маршрута. Някои пътеки изглеждат проходими, но в един момент се стесняват или...

Виж повече

Истинският пример

Прочит: Йоан 13:12-17   „Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.“ (Йоан 13:15)   Докато изхвърля боклука една вечер, видях някаква кола да приближава. Жената, която я караше, отвори прозореца и ми каза „Здравей“. Познах я – беше съседка. Каза, че са...

Виж повече

Мир в сърцата

Прочит: Исус Навин 1:1-9   „Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда или меч?“ (Римляни 8:35)   Тъкмо се бях върнала от пазар една сутрин, когато приятели ме шокираха с новината, че три църкви в града ни са били...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!