Кръгът на любовта

Прочит: Матей 22:36-40   „Да възлюбиш ближния си, както себе си.“ (Матей 22:39)   Аз съм перфекционист и мога да съм много строга към себе си, когато не направя нещо достатъчно добре. Често се обвинявам. Защо не мога винаги да съм спокойна и излъчваща любов? Рядко се...

Виж повече

Различни таланти

Прочит: 1 Коринтяни 12:5-6, 12-27   „Службите са различни, но Господ е същият.“ (1 Коринтяни 12:5)   Докато бяхме на екскурзия във Виена, със съпруга ми решихме да видим известните коне липицанер. Те предлагат зрелищно изпълнение със своите грациозни движения. Изумена съм от...

Виж повече

Дай всичко

Прочит: Лука 18:18-23   „Исус, като го чу, му каза: Едно нещо не ти достига. Продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай.“ (Лука 18:22)   През 2017 г. бях обвинен в банкова измама. Осъдиха ме да предам сертификата си...

Виж повече

Покана за споделяне

Прочит: Марк 16:9-20   „И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.“ (Марк 16:15)   Когато започнах да посещавам молитвените събирания в църквата, споделих как съм стигнала до Бога. Тогава Той ме подбуди да започна да записвам своите...

Виж повече

Носи красота

Прочит: Галатяни 5:16-25   „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание…“ (Галатяни 5:22-23)   При последното си ходене в градинския център исках да намеря цвете, което да цъфти през цялото лято. Продавачът ми...

Виж повече

Неочакван урок

Прочит: Матей 6:9-13   „… да бъде Твоята воля…“ (Матей 6:10)   Когато посетих Рут в болницата, осъзнах, че съм я виждал много пъти на богослужения, но не съм я познавал. „Толкова пъти са ми правили скенер на мозъка“ – каза тя. Попитах я за какво иска да се помоля. Очаквах да...

Виж повече

Нов живот

Прочит: Исая 43:16-21   „Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.“ (Йоан 10:10)   В края на зимата на всички ни е омръзнало да виждаме оголени дървета. Ако се погледне цялостният пейзаж, топлите слънчеви лъчи и цветовете на възраждащата се природа са твърде далеч...

Виж повече

Светлина пред човеците

  Прочит: Матей 5:13-16   „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:16)   В началото на служението си с младежите в нашата малка църква трябваше да започна от нищото, без...

Виж повече

Едно по едно

  Прочит: Филипяни 4:4-9   „Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце, ще разкажа всичките Твои чудесни дела.“ (Псалм 9:1)   Отново не можах да спя. Непреборените страхове и тревогата ме дебнеха в тишината на нощта. Молитвата още повече насочваше вниманието ми към...

Виж повече

Непоклатими

Прочит: Римляни 8:31-39   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето (…) ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“ (Римляни 8:38-39)   Ураганът „Харви“, буря от четвърта степен...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!