Нова молитва

Прочит: 4 Царе 5:1-15 „Елисей прати до него човек да каже: Иди, окъпи се седем пъти в Йордан; и ще се обнови плътта ти и ще се очистиш.“ (4 Царе 5:10) Историята на прокажения Нееман ми напомня за самата мен преди години. Когато бях младо момиче, имах проблеми с баща си. Години наред се...

Виж повече

Не зависи от нас

Прочит: Числа 11:21-30 „И едно момче се завтече и извести на Мойсей: Елдад и Модад пророкуват в стана. Тогава Исус, Навиновият син, служителят на Мойсей, един от неговите избрани, проговори: Господарю мой, Мойсей, забрани им.“ (Числа 11:27-28) Много от нас сигурно са чували обещанието...

Виж повече

Възстановяване

Прочит: Псалм 23:1-6 „Върни ми радостта на спасението Си; и освобождаващият Дух нека ме подкрепи.“ (Псалм 51:12) Минаха повече от три години, откакто съпругът ми почина на 54-годишна възраст. Мислех, че времето, терапията и служението в църквата ще ми помогнат да преодолея болката, но...

Виж повече

Зад тръните

Прочит: Филипяни 3:7-11 „… чрез Него повярвахте в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога.“ (1 Петр. 1:21) Беше около Възкресение Христово. Садях нов розов храст и се убодох на един от бодлите. Много внимателно разделих...

Виж повече

Възкресенска надежда

Прочит: Матей 28:1-10 „… не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.“ (2 Коринтяни 4:18) В съботата преди Възкресение се събудих обляна в сълзи. Бях напуснала перспективната си работа, за да се посветя на служение на Бога, а пред мен...

Виж повече

Спомни си за мен

Прочит: Лука 18:15-17 „Но Исус ги повика и каза: Оставете дечицата да дойдат при Мен и не ги възпирайте; защото на такива е Божието царство.“ (Лука 18:16) С малкия ми внук Лука седнахме в салона на църквата за службата на Разпети петък. Когато започна, се загледахме в покрития с черен...

Виж повече

Търпение

Прочит: 2 Петр. 3:1-9 „Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.“ (Псалм 103:8) Като учител, самият аз научавам много неща, докато се опитвам да предам на учениците както знания, така и пример за добро поведение. Мисля, че най-големият урок, на който мога да ги...

Виж повече

Съвършен пример

Съвършен пример Прочит: 1 Петр. 2:18-24 „… когато Го хулеха, с хула не отвръщаше; когато страдаше, не заплашваше; а предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо.“ (1 Петр. 2:23) Скоро напуснах работата си, защото ръководството не се отнасяше с мен справедливо. Малко преди...

Виж повече

Вълнуващо ли е?

Прочит: Откровение 22:1-5 „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“ А на нас Бог откри това чрез Духа…“ (1 Коринтяни 2:9-10) Порастването не е толкова вълнуващо, колкото си го представях. Не е лошо...

Виж повече

Утеха и надежда

Прочит: Псалм 34:1-8 „Вкусете и вижте, че Господ е благ; блажен онзи човек, който уповава на Него.“ (Псалм 34:8) Преди години се прибирах с децата си от парка, когато неочаквано малката ми дъщеря се отскубна от ръцете ми и хукна да пресича, а отсреща се задаваше кола. В един миг всичко...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!