Небесният дом

Прочит: 1 Коринтяни 2:1-10 „Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас.“ (Римляни 8:18) Избягвам да се замислям за вечния живот и се наслаждавам на нещата, които обичам в този свят – телевизията, храната...

Виж повече

В Божията прегръдка

Прочит: Псалм 103:1-8 „Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Теб – винаги веселие.“ (Псалм 16:11) В моя клас по йога правим едно упражнение, при което прегръщаме себе си, като кръстосваме ръце и така „предпазваме“ сърцето си. Една сутрин...

Виж повече

Доброто дело на Бога

Прочит: Неемия 9:10-17 „… Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“ (Филипяни 1:6) Шия завивки от 30 години и съм се заемала с какви ли не проекти. Повечето съм довършила, но има някои, които съм започвала с голям ентусиазъм, а сега стоят...

Виж повече

Правилният въпрос

Прочит: 1 Коринтяни 3:6-11 „… така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при Мен празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.“ (Исая 55:11) Докато се прибирала вкъщи една сутрин, съпругата ми забелязала на улицата голяма табела...

Виж повече

Отговор на нечия молитва

Прочит: 2 Коринтяни 9:8-15 „Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила…“ (2 Петр. 1:3) Когато оставих дъщеря си в детския кът преди библейския урок, се...

Виж повече

Постоянство във вярата

Прочит: Лука 2:25-35 „И, ето, имаше в Йерусалим един човек на име Симеон; и този човек беше праведен и благочестив и чакаше утехата на Израел; и Святият Дух беше на него.“ (Лука 2:25) Често ми липсва постоянство и търпение във вярата, но ме вдъхновява примерът на вярващото поколение...

Виж повече

Божията утеха

Прочит: Псалм 33:1-5 „Защото словото на Господа и право и всичките Му дела са извършени с вярност.“ (Псалм 33:4) През по-голямата част от живота си 85-годишният ми съпруг е бил опитен музикант. Свирил е на орган, пиано, тромбон и туба. Но през последните години от живота си не можеше...

Виж повече

„Тук съм“

Прочит: Второзаконие 31:1-8 „… Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред теб; няма да отстъпи от теб, нито ще те изостави.“ (Второзаконие 31:6) Когато ходим на море, с жена ми и дъщеря ми обичаме да гледаме залезите. Една вечер, докато дъщеря ни Виктория седеше на пясъка, ние бяхме...

Виж повече

Избирам милостта

Прочит: Колосяни 3:12-17 „… какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“ (Михей 6:8) Често се замислям за смисъла на този стих от Михей. Обичам правдата, но ако зависеше от мене, само няколко човека щяха да получат втори...

Виж повече

Търпение

Прочит: Псалм 37:3-6 „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28) Бях напреднала в танците и на върха на развитието си в тази област – преподавах и печелех състезания. Един ден по време на урок...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!