Очакване

Прочит: Исая 40:28-31   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си…“ (Исая 40:31)   Мразя да чакам. За мен това е загуба на време. Искам самолетът да излети, когато седна. Искам сервитьорът да ми донесе храната веднага щом я поръчам. Чакането ме изнервя и даже ме...

Виж повече

Двама братя

Прочит: Лука 15:1-3, 11-32   „Но подобаваше да се развеселим и да се зарадваме; защото този твой брат беше мъртъв и оживя, и изгубен беше и се намери.“ (Лука 15:32)   Като по-голям брат, винаги съм чувствал, че по-големият брат в притчата за блудния син търпи несправедливо...

Виж повече

Божията помощ

Прочит: Евреи 4:12-16   „Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.“ (Евреи 4:16)   Всичко се объркваше тази седмица. Обикновено трима служители се грижеха за центъра за...

Виж повече

Дарби и служение

Прочит: Филипяни 2:1-4   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“ (1 Петр. 4:10)   Свърших проповедта и започнах да се приготвям за Причастието. Видях Лина, която стоеше наблизо, и я помолих да...

Виж повече

Хора на мира

Прочит: 2 Коринтяни 5:17-21   „И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява…“ (2 Коринтяни 5:20)   Миналата есен синът ми, който е аутист, имаше проблем с нетърпелива и не особено добре подготвена учителка. След няколко неприятни срещи с нея той...

Виж повече

Възстановени

  Прочит: Йов 37:14-24   „Бог гърми чудно с гласа Си, върши велики дела, които не можем да разбираме…“ (Йов 37:5)   Когато се разболях и бизнесът ми пропадна, близките ми хора ме изоставиха. Някои си мислех, че съм наказана заради голям грях. Други ме съветваха да потърся...

Виж повече

По-близо, отколкото си мислим

Прочит: Псалм 46:1-11   „Бог е прибежище и сила за нас…“ (Псалм 46:1)   Нашата част от страната пострада много от разрушителни бури през това лято. Те обикновено са придружени с едра градушка, понякога колкото бейзболна топка, която чупи стъклата на колите, унищожава посевите...

Виж повече

Радостта от молитвата

Прочит: Йоан 17:1-8   „А Този, Който ни утвърждава заедно с вас в Христос и Който ни е помазал, е Бог, Който ни е запечатал и е дал в сърцата ни Духа в залог.“ (2 Коринтяни 1:21-22)   Участвах в една молитвена верига в нашата църква и се радвах на възможността да се моля за...

Виж повече

Да отхвърлим всяко бреме

Прочит: Евреи 12:1-3   „… нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра…“ (Евреи 12:1-2)   Една сутрин, докато се приготвях за...

Виж повече

Продължавай да пееш!

Прочит: Псалм 104:31-34   „Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си…“ (Колосяни 3:16)   Когато с жена ме постъпихме в център за грижа за възрастни...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!