Да обичам и да се смея

Прочит: Йоан 4:4-26   „Исус ѝ отговори: Ако беше знаела Божия дар и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода!“ (Йоан 4:10)   Когато бях на около двадесет години, една съседка ме покани на църква. Пасторът говореше за...

Виж повече

Буря

Прочит: Псалм 91:9-16   „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог…“ (Исая 41:10)   С жена ми стояхме на балкона и гледахме Атлантическия океан, докато силният вятър брулеше палмите, а големи пенливи вълни се удряха в брега. С усилие пазехме...

Виж повече

Светлината в теб

Прочит: Лука 6:37-42   „Светило на тялото ти е твоето око. Когато окото ти е  чисто, то и цялото ти тяло е осветено; а когато е лукаво, и тялото ти е в мрак. Затова внимавай, да не би светлината в теб да е тъмнина.“ (Лука 11:34-35)   Беше сутринта на Рождество Христово...

Виж повече

Под звездното небе

Прочит: Битие 1:14-28   „Разумните ще сияят със светлината на простора, както и онези, които обръщат мнозина в правда – като звездите до вечни векове.“ (Даниил 12:3)   Живея в не много населен район и обичам вечер да се вглеждам в звездното небе. Когато съобщят, че се очаква...

Виж повече

Призив

Прочит: Агей 1:2-5, 12-13   „Господният пратеник Агей говори на народа с думите на Господното послание: Аз съм с вас, казва Господ.“ (Агей 1:13)   Нямах причина да не харесвам този човек – наричах го „християнина“, но с него нямахме нищо общо. Бях с 20 години по-стар. Той...

Виж повече

Повече от думи

Прочит: Йоан 20:24-29   „А най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри.“ (1 Петр. 3:8)   Докато учителят ни говореше, видях как един от съучениците ми се върти на стола си. В междучасието ми каза: „Толкова ми е трудно да седя и...

Виж повече

Поглед

Прочит: Лука 22:54-62   „А Петър каза: Човече, не знам за какво говориш. И на часа, докато още изричаше тези думи, един петел пропя. И Господ се обърна и погледна Петър…“ (Лука 22:60-61)   В прогимназията ми се подиграваха. Бях зубрач, не се обличах модерно и бях...

Виж повече

Духовна храна

Прочит: Второзаконие 6:1-9   „Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее.“ (Притчи 22:6)   Когато бях на седем години, майка ми беше прикована на легло заради туберкулоза и вече не можеше да се грижи за мен и двамата...

Виж повече

Ново име

Прочит: Исая 62:1-5   „Народите ще видят правдата ти и всички царе – славата ти; и ти ще се наречеш с ново име, което устата Господни ще изрекат.“ (Исая 62:2)   В училище винаги се замесвах в неприятности и винаги се коментираше лошото ми поведение. Заслужавах си забележките...

Виж повече

Да познаеш Бога

Прочит: Матей 7:7-12   „Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.“ (Матей 7:7)   Преди повече от 30 години преживях ранна менопауза. Бях майка и работех в банка, а мъжът ми точно тогава беше сменил професията си. Не се съгласих да премина...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!