Какъв е планът?

Прочит: Изход 13:17-22   „И Господ вървеше пред тях – денем в облачен стълб, за да ги води по пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, за да пътуват денем и нощем.“ (Изход 13:21)   След завършването на гимназията имах много идеи и възможности, но нямах ясен план за своето...

Виж повече

Нещо ново

Прочит: Йоан 15:9-17   „Както Отец възлюби Мен, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.“ (Йоан 15:9)   Спомням си как, когато бях в началното училище, няколко деца с недоволство коментираха, че по време на Великия пост трябва да се откажат от бонбоните. Но в това...

Виж повече

Сила

Прочит: Псалм 61:1-3   „Послушай вика ми, Боже, внимавай в молбата ми.“ (Псалм 61:1)   Един ден, докато се приготвях да отида на работа, се обади баща ми и ми каза, че майка ми е починала в съня си. Сърцето ми се сви. Звъннах на началника си, за да предупредя, че не мога да...

Виж повече

Силна вяра

Прочит: Йоан 18:33-38   „Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.“ (Матей 5:4)   Израснах в християнско семейство, но не си създадох навика да се моля или да ходя на църква в детството. Едва след като навърших 20 години, започнах да се моля редовно, да чета Библията и...

Виж повече

Бог ни избавя

Прочит: Псалм 27:1-14   „Господ е светлина моя и избавител мой; от кого ще се боя? (…) Ако се опълчи против мен и войска, сърцето ми няма да се уплаши; ако се повдигне против мен война, и тогава ще имам увереност.“ (Псалм 27:1, 3)   Ел Салвадор беше в гражданска война в...

Виж повече

Малко, но безценно

Прочит: Лука 13:18-21   „И пак каза: На какво да уподобя Божието царство? Прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато втаса цялото.“ (Лука 13:20-21)   Последния път, когато с двамата ми внуци правихме пица, пробвах нова рецепта. Гледах как от едно...

Виж повече

Вечна любов

Прочит: Римляни 8:35-39   „Кой ще ни отлъчи от Христовата любов?“ (Римляни 8:35)   Веднъж прочетох статия, която твърдеше, че огромна част от младите хора търсят любов, която да продължи вечно. Но дълготрайната любов може да е голямо предизвикателство. Авторът на химни Джордж...

Виж повече

Отвътре

Прочит: Псалм 139:1-18   „… страшно и чудно съм направен…“ (Псалм 139:14)   Псалм 139 винаги е бил любимият ми библейски текст. Когато бях дете, откривах в него своята уникална ценност. Разбирах, че имам предназначение, което само аз мога да изпълня. Когато пораснах, други...

Виж повече

Целително докосване

Прочит: Марк 1:40-45   „А Той се смили, простря ръка и се допря до него…“ (Марк 1:41)   Не мислех за нищо друго, освен за преждевременно родената ни дъщеря, здравословните проблеми, които щеше да има, и оставянето на жена ми в друга болница. Стоях и гледах бебето си в...

Виж повече

По следите на вярата

Прочит: 2 Тимот. 1:3-7   „… Блажен онзи човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповедите Му.“ (Псалм 112:1)   Един топъл летен ден майка ми хвана мен и брат ми за ръка и ни заведе в „чистата стая“. В Унгария до миналия век такава стая е имало най-вече в...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!