Да слушаш Бога

Прочит: Откровение 3:18-24   „Ако има някой уши да слуша, нека слуша (…) Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще ви се прибави.“ (Марк 4:23-24)   Тези дни имам много време да седя на верандата в дома си в Мисисипи. Но не винаги...

Виж повече

Несъвършени, но ценни

Прочит: 2 Тимот. 2:20-25   „И така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен за стопанина, приготвен за всяко добро дело.“ (2 Тимот. 2:21)   Понякога ми изглежда невероятно да съм част от Божия план. Как някой толкова...

Виж повече

Бог помага чрез нас

Прочит: Псалм 146:5-10   „Господ пази чужденците; поддържа сирачето и вдовицата…“ (Псалм 146:9)   Една година, преди Рождество Христово няколко шивачки от църквата се заеха с детските костюми за рождествената сценка. Те бяха много добре изработени и съвсем реалистично...

Виж повече

Заслуга?

Прочит: Лука 6:27-36   „Не връщайте зло за зло или хула за хула, а, напротив, благославяйте; понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение.“ (1 Петр. 3:9)   С началничката на лабораторията не беше лесно да се разбереш. Имах чувството, че иска да ме уволни, и...

Виж повече

Насърчение

Прочит: Исус Навин 1:1-11   „Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“ (Исус Навин 1:9)   Когато приятелката ми беше помолена да стане ръководител на хора в църквата, тя ме попита: „Ще мога ли...

Виж повече

Божите изненади

Прочит: Лука 2:8-14   „А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господнята слава ги осия; и те се изплашиха много.“ (Лука 2:8-9)   Преди известно време бях така изненадан, че...

Виж повече

Не се отказвай

Прочит: Римляни 5:1-5   „Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.“ (2 Коринтяни 4:16)   Според училищния ми треньор най-лошото, което може да се случи на бегача, е да отпадне от състезание или да бъде...

Виж повече

Призовавай

Прочит: Псалм 130:1-6   „Търсете Господа, докато може да се намери, призовавайте Го, докато е близо.“ (Исая 55:6)   Може да е трудно да поискаме помощ, но понякога нямаме избор. Веднъж татко реши да поправи един кран в банята сам. Мама беше на пазар и когато се върна, го чу...

Виж повече

Здрава основа

Прочит: Лука 6:46-49   „Прилича на човек, който, като строеше къща, направи дълбок изкоп и положи основа на скала; и когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото бе здраво построена.“ (Лука 6:48)   При строежа на нов семеен...

Виж повече

Не си сам

Прочит: Исая 35:1-10   „Защото тялото не се състои от една част, а от много.“ (1 Коринтяни 12:14)   Очаквам с нетърпение адвентните богослужения в църквата. Обичам това време от годината. Песните, проповедите, украсата – всичко напомня за идването на нашия Господ. Миналата...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!