Бог изцери сърцето ми

Прочит: Матей 9:18-22   „Праведните извикаха и Господ послуша, и от всичките им беди ги избави. Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух.“ (Псалм 34:17-18)   Коленете ми пулсираха, изпитвах болка между плешките си, а...

Виж повече

Безусловна любов

Прочит: Осия 11:1-8   „Когато Израел беше младенец, тогава го възлюбих (…) Как да те предам, Ефреме? Как да те изоставя, Израелю?…“ (Осия 11:1, 8)   С мъжа ми имаме пет деца. Отглеждането им е свързано с някои предизвикателства. Единият ни син премина през тежък период...

Виж повече

Независимо от разстоянията

Прочит: Матей 8:5-13   „Стотникът Му отговори: Господи, не съм достоен да влезеш под покрива ми; но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее.“ (Матей 8:8)   Телефонът звънна, а беше твърде рано за добри новини. Полузаспал, приех обаждането от родителите ми. Сестра ми Мери...

Виж повече

С очите на любовта

Прочит: 2 Коринтяни 2:5-15   „Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него.“ (2 Коринтяни 2:14)   Когато се омъжих, имах котка на име Джуджу. Съпругът ми никога не беше гледал...

Виж повече

Да предложим това, което имаме

Прочит: Псалм 118:21-25   „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла…“ (Псалм 118:22)   Старата ми количка беше ръждясала, а двете ѝ дръжки бяха отново счупени след няколко поправки. Бях готова да я изхвърля, без да съжалявам. Но тогава един близък ми каза...

Виж повече

Да последваш призива

Прочит: Йоан 10:25-29   „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.“ (Йоан 10:27)   Горските патици правят гнездата си в кухини на дървета, които понякога са на 18 метра височина. Скоро след излюпването малките скачат от гнездото. Чувайки повика на майка...

Виж повече

Промяна на посоката

Прочит: Деяния 1:4-8   „И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух…“ (Матей 28:19)   Когато бях в медицинското училище, ходех редовно на църква, но съквартирантката ми не знаеше много за Бога. Тя обаче се...

Виж повече
Посланици на Христос

Посланици на Христос

Прочит: 2 Коринтяни 5:16-21   „И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога…“ (2 Коринтяни 5:20)   Посланиците на определени държави представляват техните граждани в чужди страни. Те имат функция на...

Виж повече

Наследство

Прочит: Псалм 145:1-13   „Едно поколение ще хвали делата Ти на друго и ще разказват за Твоето могъщество.“ (Псалм 145:4)   Семейната книга на майка ми пазеше спомен за оцеляването на родителите ѝ след руската революция от 1917 г. Религиозните преследвания принудили тях и още...

Виж повече

Жест на щедрост

Прочит: Матей 5:38-42   „Дай на този, който проси от теб; и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем.“ (Матей 5:42)   Докато с приятеля ми бяхме на паркинга пред един хранителен магазин, към нас приближи човек, който очевидно беше бездомен. Той любезно ни помоли да му...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!