Божието прекрасно творение

Прочит: Псалм 134:1-3   „Нека от Сион те благослови Господ, Който направи небето и земята.“ (Псалм 134:3)   На едно християнско летуване имаше ранно сутрешно богослужение. Не съм свикнал да ставам рано, затова не го очаквах с нетърпение. Но когато се качих на близкия хълм и...

Виж повече

По милост

Прочит: Ефесяни 2:1-10   „Понеже знаем, възлюбени от Бога братя, че Той ви е избрал…“ (1 Солунци 1:4)   Още помня как стоях и чаках да бъда избрана от единия от двамата капитани на отбори. Първо посочваха други, по-атлетични деца. Гледах как отборите се запълват и се чувствах...

Виж повече

На сърце

Прочит: 1 Царе 16:1-13   „… Защото не гледам, както гледа човек; понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.“ (1 Царе 16:7)   На около 900 мили от дома с още няколко мотористи влязохме в малко градче в Уайоминг и открихме много добро място, където да отседнем. Денят...

Виж повече

Възможности

Прочит: Колосяни 4:2-6   „Подхождайте с мъдрост в отношенията си с външните, като изкупвате благовремието.“ (Колосяни 4:5)   След службата в неделя една жена от църквата ме потупа по рамото. Каза ми, че когато дошла на църква, чула Бог да ѝ казва, че жената пред нея ще се...

Виж повече

Прибежище в бурята

Прочит: Матей 14:28-33   „Така ще се веселят всички, които се надяват на Теб; винаги ще се радват, защото Ти си им покровител; и ще ликуват в Теб онези, които обичат Твоето име…“ (Псалм 5:11)   Не спираше да вали и районът, в който живеем, се наводни за много кратък период от...

Виж повече

По различен начин

Прочит: Лука 2:1-7   „Но ангелът им каза: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци.“ (Лука 2:10)   Тази година Рождество беше по-различно от друг път. Не се включих в хора и не се налагаше да ходя на репетиции. Повечето от...

Виж повече

Чудото на Рождество Христово

Прочит: Йоан 1:15-18   „Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил“, което значи: Бог с нас…“ (Матей 1:23)   Като пасторска съпруга съм помагала в много рождествени сценки. Пазя толкова спомени за мъдреци с картонени корони, овчари с раирани роби и ангели...

Виж повече

Рождествени благословения

Прочит: Исая 43:14-21   „Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, Аз ще направя нещо ново; сега ще се появи; няма ли да внимавате в него? Да! Ще направя път в пустинята и реки – в безводната земя.“ (Исая 43:18-19)   Обикновено ни съветват в...

Виж повече

Неочакван подарък

Прочит: Псалм 62:1-12   „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог…“ (Псалм 46:10)   След дълъг ден на работа, без да искам, заключих ключовете и телефона си в колата, когато спрях да заредя. Обадих се от бензиностанцията на мъжа си и излязох да го чакам. Минаха повече от 40 минути...

Виж повече

Заедно

Прочит: Римляни 12:1-8   „Защото, чрез дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно, според дела на вярата, който Бог е определил на всекиго.“...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!