Зелена лентичка

Прочит: Псалм 133:1-3   „Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името Му.“ (Псалм 34:3)   След като едно от моите размишления беше публикувано в унгарското издание на „Духовна манна“, получих писмо. Беше от 86-годишна жена, която го беше прочела, беше забелязала, че...

Виж повече

Пейзажът на живота

Прочит: Второзаконие 11:8-15   „Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога.“ (1 Йоан 4:7)   Докато минавах през пасището един пролетен ден, забелязах нежните стръкове, които си проправяха път през...

Виж повече

Любов, която привдига

Прочит: 1 Коринтяни 2:9-13   „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“ (1 Коринтяни 2:9)   Бяха изминали шест месеца, откакто ракът отне съпругата ми, с която бяхме живели заедно 43 години...

Виж повече

Да търсим Бога

Прочит: Псалм 19:1-9   „… славете небесния Бог, защото милостта Му трае до века.“ (Псалм 136:26)   Като всички семейства, и ние имаме вкъщи снимки по стените. Обикновено ги възприемаме като част от интериора. Понякога спирам, за да ги разгледам по-внимателно. Те ми напомнят...

Виж повече

Отвъд нашето разбиране

Прочит: Филипяни 4:4-7   „… Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“ (Филипяни 4:7)   Скоро бях завършила колеж и се притеснявах за бъдещето си. Не знаех как по на-добрия начин да преподавам танци, някои от близките ми...

Виж повече

Изслушай със съчувствие

Прочит: Евреи 13:1-6   „Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, страдащите, понеже и самите вие сте в тяло.“ (Евреи 13:3)   По-малко от месец, след като започнах служението си в затвора, един мъж привлече вниманието ми, докато минавах покрай него. Изглеждаше...

Виж повече

Разрушен свят

Прочит: Псалм 119:1-16   „В сърцето си опазих Твоето слово, за да не съгрешавам пред Теб.“ (Псалм 119:11)   „Счупено е!“ Сълзи се стичаха по бузите на моето дете, докато ми показваше как водата изтича от коледното му стъклено кълбо и малкият свят в него се разрушава. Любимата...

Виж повече

Заедно в молитвата

Прочит: Филипяни 1:3-8   „Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас…“ (Филипяни 1:3)   Като дете на военни, често отивах да живея на хиляди мили от „дома“, във фермата за млечни продукти на дядо в Минесота. Един от най-прекрасните ми спомени от този период е...

Виж повече

Светлината

Прочит: Йоан 8:12-19   „Господ е светлина моя и избавител мой…“ (Псалм 27:1)   Когато ураганът удари крайбрежния ни град, семейството ни беше подготвено. Бяхме си набавили вода, храна, фенери и батерии. Децата слязоха в широкия килер на долния етаж със своите възглавници и...

Виж повече

Врани и ангели

Прочит: Матей 25:31-40   „И враните му донасяха хляб и месо сутрин и вечер. А вода той пиеше от потока.“ (3 Царе 17:6)   Мисля, че Илия е една от най-интересните фигури в Библията. Той премина през самота, преследване, унижение и глад в пусти места. Но Бог никога не го...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!