Бог е откъм нас

Прочит: Римляни 8:28-32   „… Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с Него и всичко?“ (Римляни 8:31-32)   При едно гостуване в къщата на снаха ми в Небраска, видях, че новоизлюпена...

Виж повече

Израз на благодарност

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-15   „Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“ (2 Коринтяни 9:7)   В една новогодишна нощ, когато бях по-млада, си легнах със сълзи на очи заради всички...

Виж повече

Живот в общение

Прочит: Евреи 10:19-25   „… нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.“ (Евреи...

Виж повече

Любящ Баща

Прочит: Псалм 46:1-11   „Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти…“ (Псалм 46:1)   За няколко месеца всяка година църквата ни става дом за двойка белоглави орли, които идват по едно и също време, за да се заселят във високите борове точно пред сградата...

Виж повече

Да обичаме Бога

Прочит: Матей 22:34-40   „Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте.“ (Филипяни 4:8)   В днешния прочит Исус казва, че...

Виж повече

Пример на вяра

Прочит: Плачът на Йеремия 3:25-33   „Защото Господ не отхвърля довека (…) Той пак ще и да се съжали според многото Си милости.“ (Плачът на Йеремия 3:31-32)   През нощта беше валяло и утринта бе мрачна. Улиците бяха мръсни, имаше много кал и докато отивах пеша на работа...

Виж повече

Красота от разтрошеното

Прочит: 2 Коринтяни 12:1-10   „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това.“ (Псалм 139:14)   Когато влязох в 800-годишната катедрала в Ирландия, бях поразена от красотата на стъклописите. Накъдето и да се обърнех, имаше...

Виж повече

Жива вяра

Прочит: Яков 5:13-16   „Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.“ (Яков 2:17)   Докато отивах към църковния салон, чух весели гласове от една стая. Когато влязох, видях, че жените от църковното служение за изработване на молитвени завивки са се събрали около...

Виж повече

Най-добрият път

Прочит: Псалм 25:1-6   „Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти, научи ме на пътеките Си.“ (Псалм 25:4)   Един ден колежката ми доведе четиригодишния си син Хорхе в офиса. Той си поговори с нас и се приготви да си върви. Майка му го хвана за ръка, но той започна да се...

Виж повече

Моите ближни

Прочит: Лука 10:25-37   „Кой от тези трима ти се вижда да се е показал ближен на нападнатия от разбойниците? Той отговори: Онзи, който му показа милост. Исус му каза: Иси и ти прави така.“ (Лука 10:36-37)   Обадих се на телефона за компютърни повреди и ми казаха да почакам...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!