Да обичаме Бога

Прочит: Матей 22:34-40   „Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте.“ (Филипяни 4:8)   В днешния прочит Исус казва, че...

Виж повече

Пример на вяра

Прочит: Плачът на Йеремия 3:25-33   „Защото Господ не отхвърля довека (…) Той пак ще и да се съжали според многото Си милости.“ (Плачът на Йеремия 3:31-32)   През нощта беше валяло и утринта бе мрачна. Улиците бяха мръсни, имаше много кал и докато отивах пеша на работа...

Виж повече

Красота от разтрошеното

Прочит: 2 Коринтяни 12:1-10   „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това.“ (Псалм 139:14)   Когато влязох в 800-годишната катедрала в Ирландия, бях поразена от красотата на стъклописите. Накъдето и да се обърнех, имаше...

Виж повече

Жива вяра

Прочит: Яков 5:13-16   „Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.“ (Яков 2:17)   Докато отивах към църковния салон, чух весели гласове от една стая. Когато влязох, видях, че жените от църковното служение за изработване на молитвени завивки са се събрали около...

Виж повече

Най-добрият път

Прочит: Псалм 25:1-6   „Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти, научи ме на пътеките Си.“ (Псалм 25:4)   Един ден колежката ми доведе четиригодишния си син Хорхе в офиса. Той си поговори с нас и се приготви да си върви. Майка му го хвана за ръка, но той започна да се...

Виж повече

Моите ближни

Прочит: Лука 10:25-37   „Кой от тези трима ти се вижда да се е показал ближен на нападнатия от разбойниците? Той отговори: Онзи, който му показа милост. Исус му каза: Иси и ти прави така.“ (Лука 10:36-37)   Обадих се на телефона за компютърни повреди и ми казаха да почакам...

Виж повече

Да се хванем за Бога

Прочит: Марк 5:21-34   „Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен; Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.“ (Псалм 23:4)   След като ми оперираха коляното, жена ми постави специални дръжки из къщата, за да мога да ходя. Те...

Виж повече

С вяра

Прочит: Йоан 14:15-31   „Исус му каза: Понеже Ме видя, Тома, ти повярва; блажени онези, които, без да видят, са повярвали.“ (Йоан 20:29)   Живея в двуетажна къща. Майка ми глади на долния етаж и когато перем, аз трябва да ходя по стълбите с всичките дрехи. Докато се опитвам...

Виж повече

Служението на моя син

Прочит: Деяния 20:32-35   „… да помните думите на Господ Исус, как Той е казал: По-блажено е да дава човек, отколкото да получава.“ (Деяния 20:35) Преди седем години синът ми започна да изпитва силни болки в гърба и нищо не помагаше. След продължителни опити да облекчи болката...

Виж повече

Да не се тревожим

Прочит: Лука 12:22-34   „Ако постъпвате според наредбите Ми и пазите заповедите Ми и ги изпълнявате, тогава ще ви давам дъждовете на времето им и земята ще дава плодовете си, и полските дървета ще дават плода си.“ (Левит 26:3-4)   Мъжът ми е израснал с работа в градината и...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!