Подражатели на Христос

Прочит: Ефесяни 5:1-2   „И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“ (Римляни 12:2)   Алармата на близката напоителна система ме...

Виж повече

Голяма малка молитва

Прочит: Притчи 3:1-6   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:5-6)   Когато бях на пет или шест години, дядо каза: „Ще те науча на една голяма малка молитва. Ето я...

Виж повече

Устояване

Прочит: Римляни 1:8-17   „… аз и моят дом ще служим на Господа.“ (Исус Навин 24:15)   Отгледана съм в християнско семейство в Украйна. За съжаление, семейството ми и много други християни страдаха по време на съветския режим. Като деца на вярващи родители, бяхме преследвани в...

Виж повече

Струва си

Прочит: Галатяни 6:7-10   „Да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.“ (Галатяни 6:9)   Когато си купих къща, косенето на ливадата ми се стори много стресиращо. Самото запалване на косачката си беше подвиг, да не говорим за...

Виж повече

Режим

Прочит: Яков 2:14-24   „Защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва.“ (Яков 2:26)   Лекарят ми каза, че трябва да отслабна, и ми предписа диета. Въпреки усилията си обаче свалих много малко килограми. При следващия преглед го...

Виж повече

Грижа

Прочит: 2 Коринтяни 4:6-10   „Ето, Бог ми е спасение; ще уповавам и няма да се боя, защото Господ Йехова е моя сила и песен и Той стана мое спасение.“ (Исая 12:2)   Със съпруга ми сме женени повече от 55 години. През последните девет аз се грижа за него денонощно, защото...

Виж повече

Близо до дома

Прочит: 1 Петр. 4:7-11   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг…“ (1 Петр. 4:10)   Когато бях на осем, казах на Бога, че искам да стана мисионер. Мислех, че това е най-добрият начин да Му засвидетелствам своето посвещение. Като пораснах, се опитах да...

Виж повече

Божият глас

Прочит: Йоан 10:22-30   „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.“ (Йоан 10:27)   „Не мога да те чуя! Говори по-силно!“ – тези молби към жена ми зачестиха и трябваше да си дам сметка, че имам проблеми със слуха. Слуховите апарати помагат, но когато съм...

Виж повече

Не гледай назад

Прочит: Битие 19:15-26   „Но жена му на Лот, след него, погледна назад и се превърна в стълб от сол.“ (Битие 19:26)   Спомням си първия път, когато баща ми прочете историята за Лотовата жена. Като дете не разбирах защо е погледнала назад. Искаше ми се да извикам: „Недей! Не...

Виж повече

Царски закон

Прочит: Марк 12:28-34   „Обаче, ако изпълнявате царския закон, според Писанието: „Да обичаш ближния си като себе си“, добре правите.“ (Яков 2:8)   Веднъж, когато бяхме млада женена двойка, със жена ми отидохме в един магазин за сандвичи. Докато се приготвяхме да хапнем, един...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!