Скъпоценно миро

Прочит: Йоан 12:1-8   „Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исус и с косата си ги избърса, и къщата се изпълни с аромат от мирото.“ (Йоан 12:3)   Мария отиде при Исус, изля на нозете Му миро, помаза ги и ги избърса с косата си...

Виж повече

Отблизо

Прочит: Матей 25:31-46   „Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон.“ (Галатяни 6:2)   Два пъти годишно нашата църква прави почистване на две мили от близкото шосе. Разделяме се на две групи и тръгваме от двете посоки, докато се срещнем. Помня...

Виж повече

Небесният Отец

Прочит: Матей 7:7-11   „… Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“ (2 Коринтяни 1:4)   Когато ставаш родител, не ти дават книга с инструкции – учиш...

Виж повече

Без извинения

Прочит: Лука 14:15-20   „Друг каза: Купих си пет впряга волове и отивам да ги опитам; моля ти се, извини ме.“ (Лука 14:19)   Когато бях на осем, учителката ми каза, че пиша добре. Това беше първият път, когато някой ми каза, че съм добра в нещо. Като тийнейджърка, пишех...

Виж повече

Какво благословение!

Прочит: Псалм 19:7-11   „И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме…“ (Матей 14:23)   След като родителите ми станаха християни, всеки ден четяха Библията и се молеха. Първото копие от „Духовна манна“ получих от баща си, когато бях на 13 години. Майка ми...

Виж повече

Не сме сами

Прочит: Даниил 3:13-30   „… подкрепяни с пълна сила (…) да издържите и дълготърпите всичко с радост; като благодарите на Отца, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината…“ (Колосяни 1:11-12)   След прекараната в детската болница нощ с моята дъщеря...

Виж повече

Любовта се преумножава

Прочит: Левит 19:9-18   „Когато жънете в земята си, не жънете до границите на нивата си и не събирайте падналите в жътвата си класове (…) да го оставиш на сиромаха и на чужденеца…“ (Левит 19:9-10)   Студентската ни църковна група много се промени, когато започна да служи на...

Виж повече

Момичето с кутиите

Прочит: Лука 8:26-39   „Върни се у дома си и разкажи какво направи за теб Бог…“ (Лука 8:39)   Преди години познавах момиче, което събираше използвани кутии от консерви от улицата. Обичаше да пише върху използвани листи хартия и да ги слага в кутиите. Повечето хора не ѝ...

Виж повече

Цветове по пръчките

Прочит: 1 Царе 19:1-5   „Душата ни чака Господа; Той е помощ наша и щит наш.“ (Псалм 33:20)   През по-голямата част от годината храстът, който наричат „пустинна метла“, представлява просто множество голи зелени пръчки. През този дълъг период от време едва ли някой би го...

Виж повече

Богато наследство

Прочит: Ефесяни 1:3-12   „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога…“ (Ефесяни 2:8)   Когато ми предстоеше да получа високо звание в американския флот, приех за свое мотото „Никога не забравяй откъде си тръгнал“. В младежките си...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!