Лесно е да си припомниш

Прочит: Псалм 92:1-4   „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“ (Филипяни 4:13)   Почувствах огромен стрес на работното си място и не знаех какво да правя. Нямаше как да се измъкна от неловката ситуация, затова реших да си спечеля няколко минути, като рестартирам...

Виж повече

Да засадим семената

Прочит: 1 Коринтяни 3:6-9   „Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.“ (1 Коринтяни 3:6)   Обичам да работя в градината. Изумявам се как малките семена, които засяваме, стават толкова големи растения, които ни дават зеленчуци или красиви цветя. Зеленчуците са...

Виж повече

Божието богатство в слава

  Прочит: Филипяни 4:10-19   „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“ (Филипяни 4:19)   Беше студена и снежна зима. Беше ни останала много малко храна. Съпругът ми се беше изнесъл и не се грижеше за мен и трите ни деца. Една...

Виж повече

По-силна от страха

Прочит: Йоан 20:24-29   „А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“ (Евреи 11:1)   Един ден в църквата чух някой да казва „Вярата е по-силна от страха“. Това ми напомни за една трудна ситуация, в която със...

Виж повече

Не си забравен

Прочит: Лука 10:25-37   „Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се.“ (Лука 10:33)   Винаги ми е било интересно как в днешната история за добрия самарянин Исус похвалва човек, който е отхвърлен от обществото. Но доскоро не...

Виж повече

Сега

Прочит: Йоан 5:1-18   „Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече е боледувал, му каза: Искаш ли да оздравееш?“ (Йоан 5:6)   Всяка събота една група мъже от църквата, в която съм пастор, се събира на закуска в един ресторант наблизо. Това е прекрасна възможност...

Виж повече

Бог е добър

Прочит: Псалм 145:1-9   „Благ е Господ към всички; и благите Му милости са върху всичките Му творения.“ (Псалм 145:9)   Когато преминавах през трудни времена, не можех да разбера какво върши Бог в живота ми. Всички други изглеждаха щастливи, но аз – не. Питах се много неща...

Виж повече

Думи на живот

Прочит: 2 Тимот. 3:10-17   „Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил, са дух и живот.“ (Йоан 6:63)   Бях убеден, че ще получа най-висок резултат от курса по хуманитарни науки. Имах много добри оценки и бях участвал активно през целия...

Виж повече

Обичай ближния си, както себе си

Прочит: Матей 22:34-40   „Това е най-голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си, както себе си.“ (Матей 22:38-39)   Един мой приятел в гимназията страдаше от депресия и мисли за самоубийство. Опитвах се да го уверя, че винаги ще бъда до...

Виж повече

Търпение

Прочит: Псалм 130:1-5   „Чакам Господа, душата ми чака и на словото Му уповавам.“ (Псалм 130:5)   Отскоро имам ново хоби – да правя свещи. На първия си урок направих една от няколко нюанса на синьото. Трябваше да изчаквам всеки един да стане готов, за да добавя следващ. Това...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!