Никога не е късно

Прочит: Лука 15:11-32 „… но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус Христос и в Духа на нашия Бог.“ (1 Коринтяни 6:11) Служа като свещеник в една болница и бях помолен да посетя възрастна жена. Когато влязох, тя викаше към...

Виж повече

Повече, отколкото искаме

Прочит: Римляни 8:12-17 „Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!“ (Римляни 8:15) Съобщиха ни, че ракът на простатата е метастазирал в костите на моя съпруг. На другата сутрин се събудих с мисълта...

Виж повече

Смирено служение

Прочит: Михей 6:6-8 „Той ти е показал, човече, какво е доброто; и какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“ (Михей 6:8) Скоро навърших 73 години. Миналата година започнах да усещам промяната, която възрастта носи, с пълна...

Виж повече

Отвори очите ми

Прочит: Матей 20:29-34 „Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон.“ (Псалм 119:18) Докато Исус минаваше по пътя, двама слепци Го чуха и извикаха към Него. Когато Той ги попита какво искат да направи за тях, те отвърнаха: „Господи, да се отворят очите ни“ (Матей 20:33)...

Виж повече

Надежда в изцелението

Прочит: Псалм 118:5-9 „Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Йехова е вечна канара.“ (Исая 26:4) Скоро преживях две операции през шест седмици за премахване на големи камъни от бъбреците. След всяка от тях съжалявах за изгубените дни, в които можех да чета, да пиша и дори да...

Виж повече

Финиш

Прочит: 2 Тимот. 4:1-8 „Аз се подвизавах в доброто войнстване, пътя свърших, вярата опазих.“ (2 Тимот. 4:7) Синът ми много обича да тича. След лекции тича с часове по широкия терен около нашата къща в провинцията, където има асфалтов път, пясък и пасища. Миналата година неговият...

Виж повече

Никога сами

Прочит: Йоан 14:15-31 „Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.“ (Йоан 14:18) Баща ми ни изплаши, защото започна да проявява симптоми на инсулт. Веднага си помислих най-лошото – ами ако умре? Осъзнах, че животът ми без него би бил много тежък. Освен всичко останало, се питах какво...

Виж повече

Надежда

Прочит: 2 Коринтяни 4:11-5:4 „… бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда.“ (1 Петр. 3:15) Минаха две години, откакто лекарят ми съобщи, че ракът, който ми причиняваше болки, не подлежи на лечение. Това, което ме...

Виж повече

Нова молитва

Прочит: 4 Царе 5:1-15 „Елисей прати до него човек да каже: Иди, окъпи се седем пъти в Йордан; и ще се обнови плътта ти и ще се очистиш.“ (4 Царе 5:10) Историята на прокажения Нееман ми напомня за самата мен преди години. Когато бях младо момиче, имах проблеми с баща си. Години наред се...

Виж повече

Не зависи от нас

Прочит: Числа 11:21-30 „И едно момче се завтече и извести на Мойсей: Елдад и Модад пророкуват в стана. Тогава Исус, Навиновият син, служителят на Мойсей, един от неговите избрани, проговори: Господарю мой, Мойсей, забрани им.“ (Числа 11:27-28) Много от нас сигурно са чували обещанието...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!