Божията слава

Прочит: 1 Коринтяни 12:14-25   „Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както Му е било угодно.“ (1 Коринтяни 12:18)   Преди няколко години със съпруга ми пътувахме до крайбрежния град Дестин в щата Флорида. Израснала съм в Колорадо и никога не бях...

Виж повече

Знаци

Прочит: Деяния 5:12-16   „И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между народа…“ (Деяния 5:12)   Бог ни е дал много знаци за това как да познаваме и да следваме своя Творец. Когато погледнем към нощното небе, виждаме милиони галактики, които астрономите...

Виж повече

Ценността на словото

Прочит: Псалм 119:129-136   „Изясняването на Твоето слово просвещава, вразумява простите.“ (Псалм 119:130)   Дядо не беше разговорлив човек, но вечер, когато седнеше на дивана, поетичното му чувство се пробуждаше. Обичах да го прегърна и да слушам как реди римите. Често...

Виж повече

Надежда за възстановяване

Прочит: Исая 40:27-31   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“ (Исая 40:31)   Миналата седмица в градината ми имаше гущерово парти. Гущерите бяха навсякъде – катереха...

Виж повече

Твърда увереност

Прочит: Псалм 30:1-4   „Към Теб, Господи, издигам душата си. Боже мой, на Теб съм уповал; да не се посрамя, да не тържествуват неприятелите ми над мен.“ (Псалм 25:1-2)   Когато родителите ни починаха, с по-малкия ми брат останахме сами. Имахме големи финансови трудности. Той...

Виж повече

Да бъде Твоята воля“

Прочит: Матей 6:7-13   „… но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“ (Римляни 12:2)   Завършвам всяка своя молитва сутрин с думите от Господната молитва: „да бъде...

Виж повече

Манго за всички

Прочит: Псалм 107:4-9   „… насища жадна душа и гладна душа изпълва с блага.“ (Псалм 107:9)   Всяко лято дърветата в квартала се отрупват с плодове. Всяко манго, паднало извън нечия ограда, е на този, който го намери. Вятърът откъсва стотици красиви и сладки плодове, които аз...

Виж повече

Идентичност в Христос

Прочит: Галатяни 3:23-29   „Защото всички сме Божии синове чрез вяра в Исус Христос.“ (Галатяни 3:26)   При последното ми интервю за работа ме помолиха да представя чрез диаграма социалната си идентичност. След като приключих, можех да видя как полът, расата...

Виж повече

Благоухание

Прочит: 2 Коринтяни 2:14-17   „Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него.“ (2 Коринтяни 2:14)   „Вдигнете ръка, когато успеете да го помиришете“ – казах на студентите си...

Виж повече

Слушай и действай

Прочит: Исая 20:1-6   „… по същото време Господ говори чрез Амосовия син Исая…“ (Исая 20:2)   В днешния прочит Бог казва на пророк Исая да свали дрехите и обувките си и да ходи гол и бос в продължение на три години. Това беше драстично и запомнящо се послание към...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!