Избавление

Прочит: Псалм 3:1-8   „От Господа е спасението…“ (Псалм 3:8)   Преди пет години първородният ми син беше диагностициран с диабет тип 1. Това означава, че всеки ден той се нуждае от инсулин и проверка на кръвната захар. Освен това собственото ми здраве започна да се влошава...

Виж повече

Исус около нас

Прочит: Матей 25:31-46   „Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти; затова ти заповядвам: Непременно да отваряш ръката си към бедния си и към брата си в оскъдицата в земята си.“ (Второзаконие 15:11)   Думите на Исус от Матей 25 ми казват колко важно е да се грижа...

Виж повече

Направи крачка

Прочит: Еклисиаст 3:1-11   „Той е направил всяко нещо хубаво на времето му; положил е и вечността в тяхното сърце…“ (Еклисиаст 3:11)   В градината имаме къщичка за птици, която е дом за семейство красиви сиалии. Не можех да се отделя от бинокъла си, докато наблюдавах как...

Виж повече

До финиша

Прочит: Филипяни 3:10-14   „Аз се подвизавах в доброто войнстване, пътя свърших, вярата опазих.“ (2 Тимот. 4:7)   Спомням си деня, в който гледах първия маратон на дъщеря си. Ако физическата умора на атлетите си личи, умственото и емоционалното напрежение не са толкова...

Виж повече

Кръгът на любовта

Прочит: Матей 22:36-40   „Да възлюбиш ближния си, както себе си.“ (Матей 22:39)   Аз съм перфекционист и мога да съм много строга към себе си, когато не направя нещо достатъчно добре. Често се обвинявам. Защо не мога винаги да съм спокойна и излъчваща любов? Рядко се...

Виж повече

Различни таланти

Прочит: 1 Коринтяни 12:5-6, 12-27   „Службите са различни, но Господ е същият.“ (1 Коринтяни 12:5)   Докато бяхме на екскурзия във Виена, със съпруга ми решихме да видим известните коне липицанер. Те предлагат зрелищно изпълнение със своите грациозни движения. Изумена съм от...

Виж повече

Дай всичко

Прочит: Лука 18:18-23   „Исус, като го чу, му каза: Едно нещо не ти достига. Продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай.“ (Лука 18:22)   През 2017 г. бях обвинен в банкова измама. Осъдиха ме да предам сертификата си...

Виж повече

Покана за споделяне

Прочит: Марк 16:9-20   „И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.“ (Марк 16:15)   Когато започнах да посещавам молитвените събирания в църквата, споделих как съм стигнала до Бога. Тогава Той ме подбуди да започна да записвам своите...

Виж повече

Носи красота

Прочит: Галатяни 5:16-25   „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание…“ (Галатяни 5:22-23)   При последното си ходене в градинския център исках да намеря цвете, което да цъфти през цялото лято. Продавачът ми...

Виж повече

Неочакван урок

Прочит: Матей 6:9-13   „… да бъде Твоята воля…“ (Матей 6:10)   Когато посетих Рут в болницата, осъзнах, че съм я виждал много пъти на богослужения, но не съм я познавал. „Толкова пъти са ми правили скенер на мозъка“ – каза тя. Попитах я за какво иска да се помоля. Очаквах да...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!