Защо да се тревожа?

Прочит: Матей 6:25-34   „… Не се безпокойте за живота си (…) И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си?“ (Матей 6:25, 27)   Аз се тревожа почти за всичко! Когато съм изпълнен с притеснения, търся нещо, което да ме вдъхнови. Тази сутрин намерих...

Виж повече

Момент на промяна

Прочит: 1 Коринтяни 15:50-58   „Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте винаги в Господнето дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен.“ (1 Коринтяни 15:58)   Родителите ми служат в няколко християнски събрания и винаги ме...

Виж повече

Емануил

Прочит: Исая 7:10-14   „… Ето, девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил.“ (Исая 7:14)   На всяко Рождество чета отново цялата библейска история за раждането на Спасителя. Тази година тя ми помогна по особен начин. Месец преди празника в семейството ми възникнаха...

Виж повече

Къде видя Исус?

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-15   „Благотворната душа ще бъде наситена; и който пои, сам ще бъде напоен.“ (Притчи 11:25)   При първото ми мисионерско пътуване в Мексико отседнахме в жилището на пастора близо до църквата и работихме заедно с нейните членове. Въпреки че това беше...

Виж повече

Да слушаш Бога

Прочит: Откровение 3:18-24   „Ако има някой уши да слуша, нека слуша (…) Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще ви се прибави.“ (Марк 4:23-24)   Тези дни имам много време да седя на верандата в дома си в Мисисипи. Но не винаги...

Виж повече

Несъвършени, но ценни

Прочит: 2 Тимот. 2:20-25   „И така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен за стопанина, приготвен за всяко добро дело.“ (2 Тимот. 2:21)   Понякога ми изглежда невероятно да съм част от Божия план. Как някой толкова...

Виж повече

Бог помага чрез нас

Прочит: Псалм 146:5-10   „Господ пази чужденците; поддържа сирачето и вдовицата…“ (Псалм 146:9)   Една година, преди Рождество Христово няколко шивачки от църквата се заеха с детските костюми за рождествената сценка. Те бяха много добре изработени и съвсем реалистично...

Виж повече

Заслуга?

Прочит: Лука 6:27-36   „Не връщайте зло за зло или хула за хула, а, напротив, благославяйте; понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение.“ (1 Петр. 3:9)   С началничката на лабораторията не беше лесно да се разбереш. Имах чувството, че иска да ме уволни, и...

Виж повече

Насърчение

Прочит: Исус Навин 1:1-11   „Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“ (Исус Навин 1:9)   Когато приятелката ми беше помолена да стане ръководител на хора в църквата, тя ме попита: „Ще мога ли...

Виж повече

Божите изненади

Прочит: Лука 2:8-14   „А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господнята слава ги осия; и те се изплашиха много.“ (Лука 2:8-9)   Преди известно време бях така изненадан, че...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!