Бог ни избавя

Прочит: Псалм 27:1-14   „Господ е светлина моя и избавител мой; от кого ще се боя? (…) Ако се опълчи против мен и войска, сърцето ми няма да се уплаши; ако се повдигне против мен война, и тогава ще имам увереност.“ (Псалм 27:1, 3)   Ел Салвадор беше в гражданска война в...

Виж повече

Малко, но безценно

Прочит: Лука 13:18-21   „И пак каза: На какво да уподобя Божието царство? Прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато втаса цялото.“ (Лука 13:20-21)   Последния път, когато с двамата ми внуци правихме пица, пробвах нова рецепта. Гледах как от едно...

Виж повече

Вечна любов

Прочит: Римляни 8:35-39   „Кой ще ни отлъчи от Христовата любов?“ (Римляни 8:35)   Веднъж прочетох статия, която твърдеше, че огромна част от младите хора търсят любов, която да продължи вечно. Но дълготрайната любов може да е голямо предизвикателство. Авторът на химни Джордж...

Виж повече

Отвътре

Прочит: Псалм 139:1-18   „… страшно и чудно съм направен…“ (Псалм 139:14)   Псалм 139 винаги е бил любимият ми библейски текст. Когато бях дете, откривах в него своята уникална ценност. Разбирах, че имам предназначение, което само аз мога да изпълня. Когато пораснах, други...

Виж повече

Целително докосване

Прочит: Марк 1:40-45   „А Той се смили, простря ръка и се допря до него…“ (Марк 1:41)   Не мислех за нищо друго, освен за преждевременно родената ни дъщеря, здравословните проблеми, които щеше да има, и оставянето на жена ми в друга болница. Стоях и гледах бебето си в...

Виж повече

По следите на вярата

Прочит: 2 Тимот. 1:3-7   „… Блажен онзи човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповедите Му.“ (Псалм 112:1)   Един топъл летен ден майка ми хвана мен и брат ми за ръка и ни заведе в „чистата стая“. В Унгария до миналия век такава стая е имало най-вече в...

Виж повече

Сега какво?

Прочит: Исая 40:26-31   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“ (Исая 40:31)   Преди няколко години се пенсионирах от 40-годишно служение и няколко месеца по-късно...

Виж повече

Древните пътеки

Прочит: Михей 6:6-8   „Така казва Господ: Застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки – къде е добрият път, и ходете по него, и ще намерите покой за душите си…“ (Йеремия 6:16)   Бръшлянът пълзеше по стените на къщата и изпълваше малката градинка близо до...

Виж повече

Моя надежда

Прочит: Псалм 25:4-15   „Води ме в истината Си и ме учи; защото Ти си Бог на Спасението ми; Теб чакам цял ден.“ (Псалм 25:5)   Най-самотната Коледа в живота ми беше, когато съпругът ми отсъстваше от града и аз бях сама с болното ни в това време бебе. Съседката ме помоли да...

Виж повече

Да избереш общество

Прочит: Притчи 13:16-21   „Ходѝ с мъдрите и ще станеш мъдър, а другарят на безумните ще пострада зле.“ (Притчи 13:20)   В гимназията се опитвах да прекарвам време с хора от различни приятелски кръгове и с различен живот. Виждах се с приятели от църковната младежка група, но...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!